72871. lajstromszámú szabadalom • Talpbőrpótló anyag

Megjelent 1918. évi október hó 14 -én. MAGY. KIR SZABADALMI VStf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72871. szám. l/b. OSZTÁLY. Talpbőr pótló anyag. KONTZ ÁRPÁD MŰSZAKI RAJZOLÓ TEMESVÁROTT ÉS MARSOVSZKY ELEMÉR TÜZÉRFŐHADNAGY BUDAPESTEN, ÚGYIS MINT KONTZ ÁRPÁD JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1916 március hó 19-ike. Jelen találmány tárgya oly anyag, .amely sikerrel pótolhatja a mindinkább fokozódó hiányt 'cipőtalpbőrben és a fő­föltételeket, tartósságot, vízállíságot, si­mulékonyságot és zajtalan használatot rs egyesíti magában. A találmány lényege valamely még­felelő vastagságban előállított szövet (kender, juta, szóval bármely textil-, fém-, esetleg fémmel kombinált textil­szövet), mely alkalmas ragadós, simulé­kony anyaggal preparálva (amilyen pl. a bitumen és ennek kombinációi olajne­müekkel, gyantás keverékek), a fönt leírt tulajdonságokat veszi föl. Lehet esetleg papirosanyagot, vagy faháncs-rétegeket a fönt említeti plasztikus-gyantás-szurkos anyagokkal impregnálva egymás fölé ré­tegezni és ha szükséges, átvarrással vagy más hasonló alkalmas módon egymással szorosan egyesíteni. A fönt leírt módon előállított talpbőr­pótló anyag azután szögezéssel, ragasz­tással, varrással, vagy más alkalmas mó­don bármely anyagból készült cipők talpa gyanánt alkalmazható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Talpbőr-pótló anyag, jellemezve vala­mely alkalmas ragadás, gyantás anyag­gal (pl. bitumen-kátránnyal) átitatott textil-, fém-, esetleg textil- és fémszö­vetkombináció által. 2. Talpbőr-pótló anyag, mint az 1. igény­pont alatt, jellemezve az említett gyantás anyaggal átitatott faháncs-, papirosanyag, szóval bármiféle szálas anyag által, amelyeknél az említett gyantás anyag mint kötszer, a szálas anyag mint összetartó, illetve sová­nyító elem szerepel. a* nes7vé*v íámasao nyomdája budapwtw.

Next

/
Thumbnails
Contents