72868. lajstromszámú szabadalom • Mosdóállvány

Megjelent 1918. évi október hó 14 -én . MAGY. KIR. SZABADALMI fBBf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72868. szám. XVI/£. OSZTÁLY. Mosdóállvány. HUSMANN FÜLÖP KERESKEDŐ GRONAUBAN. » A bejelentés napja 1916 március hó 7-ike. A találmány tárgya házi használatra való mosdóállvány, amelynek különálló fölső és alsó része van s a két rész egy­mással összekapcsolva teszi ki a mosdó­állványt. Amellett a fölső és alsó rész egyformán van kiképezve, úgy hogy bár­melyik fölhasználható a mosdótál fölvé­telére. A fölső és alsó rész szétválasztása és egyenlő kiképzése továbbá lehetővé teszi, hogy a két rész szállítás és raktá­rozás alkalmával helymegtakarítás céljá­ból egymásba helyezhető legyen. A test­ápoláshoz szükséges tárgyak és hasonlók fölvételére szolgáló tartozékok az állvány használhatóságának fokozása céljából kicserélhetően vannak elrendezve. A taláknény szerinti állványnak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a szétvett állványt, a 2. ábra az összeillesztett állványt, a 3. ábra az egymásba helyezett állvány­részeket, a 4. ábra a használatra kész állványt a tartozékokkal együtt, az 5. ábra a testápolási tárgyak fölvéte­lérc szolgáló levehető tartót, a 6. ábra pedig a vizes korsó vagy éjjeli edény fölvételére szolgáló kivehető be­téteket mutatja. Az egyébként ismeretes alakú és meg­felelő anyagból készült mosdóállvány a tetszés szerint alul vagy fölül alkalmaz­ható s a mosdótál fölvételére szolgáló (a, b) részekből áll. Ezen részek, hogy oldhatóan összekapcsolhatók legyenek, pl. egymásba csavarhíatóan ,vannak ki­képezve és e célból (c) csavarmenetek­kel vannak ellátva. Az (a) és (b) részek célszerűen különböző nagyságú mosdó­tálaknak megfelelő átmérővel készülnek s szétvett állapotban helymegtakarítás céljából egymásba helyezhetők. A testápolási tárgyak fölvételére szol­gáló (d) rész (e) szorítókkal vagy effé­lékkel vannak ellátva, amelyek annak az állványon való könnyű megerősítését te­szik lehetővé. A vizes korsót vagy éjjeli edényt tartó (f) rész gyűrűalakú és (g) karokkal van­nak ellátva, amelynek villaalakú (h) vé­gei kényelmesen az állványra illeszt­hetők. Az egész szerkezet rendkívül egyszerű és használható s amellett a raktározás­nál és szállításnál elérhető megtákarítá-

Next

/
Thumbnails
Contents