72865. lajstromszámú szabadalom • Alapdíj beszedésére szolgáló szerkezettel ellátott elárúsító automata elektromos áram gáz és efféle részére

pénzdarabszámi ál óim ü azonnal zérus­helyzetibe jut. A (14) szögemelő a (19) íoldiatitial, ez utóbbi pedig a (20) bütyök­kel van ellátva. A (11) karnak és (14) szög­emelőnek a pénzesfiók kihúzásánál be­következő mozgása közben a (20) bütyök a (8) tárcsát azon a helyen, ahol az a (9) pecekkel van ellátva, félrenyomja és ezáltal a (9) kapcsolópecket a (6) kap­csolásrészből kiemeli. A pénzesfiók be­tolásánál kezdetben csak a (11) kar mo­zoghat visszafelé, míg a (14) emelő visszamozgása azáltal van megakadályoz­va, hogy a (15) pecek a (17) tárcsához támaszkodik. A következő pénzdarab be­fizetésénél tehát az adogatómű nem haj­tatík, hanem a mozgás a megfelelően ki­képezett (21, 22) fogazás által a (18) pénz­darabszámláilóműiie vitetik át. Az alapdíj­nak megfelelő utolsó pénzdarab befizetése után a (15) pecek ismét a (17) tárcsa (16) hasítékába csappan. A (14) emelő emel­lett a (13) rúgó hatása alatt visszafelé mozog és a (8) rugalmas tárcsát szabadon bocsátja. Ezáltal a (4) és a (7) tengelyek közötti kapcsolat újból helyreáll, úgy hogy a következő pénzdarabok befizeté­sénél az adogatómű rendesen működik. A (17) tárcsának a (18) számlálótárcsá­hoz képest való beállítása által az előre befizetendő pénzdarabok száma tetszés szerint állapíthatók meg. A 2. és 3. ábra a leírt kapcsolás szerkct­zeti megoldását be-, illetve kiiktatható helyzetben, metszetben mutatja. A (7) tengely itt teljesein elmaradt ós a (8) ru­galmas tárcsa magán a (3) napikerékeu van megerősítve. Ezen kiképzés követ­keztében a kapcsolószerkezet igen tömör elrendezését érjük el. SZABADALMI IGÉNY. Alapdíj beszedésére szolgáló szerkezettel ellátott elárusító automata elektromos áram, gáz és effélék részére, azáltal jellemezve, hogy a hajtólengelyt az önműködő pénzbeszedőművel kap­csoló elemet rugalmas tárcsa képezi, mely pecek vagy efféle útján a vele szembenálló kapcsolásré^szel kapcso­lódik és melyet a (14) emelő kiiktatása céljából oldalt kihajlít. (1 rajzlap melléklettel.) •reazvtuv . amsaaaú atumuu. oumpmtv*

Next

/
Thumbnails
Contents