72864. lajstromszámú szabadalom • Berendezés textilanyagoknak cirkuláló festőlével való festésére kétrészű kezelőtartály és egyetlen egy festőlé mozgató csavar használata mellett

Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72864. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Berendezés textilanyagoknak cirkuláló festőlével valő festésére feétrészű kezelő­tartály és egyetlenegy festőiémozgató csavar használata mellett. EDUÁRD ESSER & C° MASCHINEN- UND TUCHSCHEERMESSER­FABRIK G. M. B. H. CÉG GÖRLITZBEN. A bejelentés napja 1917 december hó 7-ike. Elsőbbsége 1913 december hó 27-ike. A jelen találmány berendezésre vonat­kozák textilanyagoknak cirkuláló festő­lével való festésére kétrészü kezelőtartály és egyetlenegy festőiémozgató csavar használata mellett. Hogy emellett a festőlének két egyenlő és így mindég egyforma erősségű festőié­áramra való kényszeredett megoszlását ór'jüik el a két cellában, vagy kezelőtér­ben, a festendő anyagnak ezen terekbe való esetleges egyenlőtlen behelyezésétől függetlenül, a jelein találmány szerint pontosan a festőiémozgató csavar hatásos fölületének közepe előtt, a két kezelőtér közt, egy válaszfal van a tartályba beépítve, mely a festőié áramát két egyenlő festőléágra osztja el. A festőié­áram ezen kényszeredett elosztása két egyenlő festőléágra minden körülmény közt a festendő anyag teljesen egyenletes és egyidejű átfestődését eredményezi mindkét kezelőtérben. A találmány tárgyánál a festőié ár'aimát kettéosztó válaszfal segélyével a festőié­mozgató^ csavarnak még olyan elrende­zése és ágyazása is elérhető, hogy ez a csavar az egyedüli fémalkatrész, mely a festőlével érintkezésbe jön. Ez a csa­var, minthogy gyors forgása folytán oxyd, nem fapadhat jól reá, emellet^ nehézség nélkül olyan fémből készíthető, mely eléggé ellenáll a savaknak és a lúgoknak. A festőiémozgató csavar hajtására és a festőlében való ágyazásra eddig szükséges volt sok fémalkatrész elkerülése folytán, a festendő anyag teljesen foltmentes és tiszta festését érjük el. A találmány tárgyának két ilyen foga­natosítás! példjja a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen: az 1. ábra két anyagcellával és egy fűtő­térrel ellátott festőtartályt ábrázol hossz­metszetben, míg a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vezet, a fűtőtéren keresztül menő met­szetben, végül a 3. ábra a 2. ábra C—D vonala mentén vezetett vízszintes metszetben. A 4. álya két anyagcellával biró, fűtőtér nélküli festőtartalv elülnézete, részben a

Next

/
Thumbnails
Contents