72860. lajstromszámú szabadalom • Fémcsiszoló gép

Megjelent 1918. évi október hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72860. szám. IX/h. OSZTÁLY­Filmcsiszoló gép. ROTH PÁL MIKSA RICHÁRD KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1917 november hó 17-ike. Elsőbbsége 1916 október hó 7-ike. • A találmány tárgya csiszológép össze­karcolt és piszkos kinomatográfiai fil­meknek csiszolására. Mellékelt rajz 1. ábrája a találmány szerinti gépnek oldalnézete. A 2. ábra fölülnézete. A 3. ábra a filmvédö csappantyú fölül­nézete nagyobbított léptékben. A 4. ábra keresztmetszete A—B vonal irányában. Az (a) talplemezre két (b) és' (c) osz­lop van erősítve, amelyek a (d) és (e) íilmdobot hordják. Ezen oszlopokon, a> (h) és (i) filmvezetőgörgőkkel ellátott (f) és (g) harántkarok eltolhatók és helyzetükben rögzíthetők. A (g) karral a vízszintes irányú egy­karú (k) emeltyű csuklósan van össze­kötve, mely az (1) és (m) fiimvezető­görgőkkel és az (n) filmalátéttel van el­látva. A (b) és (c) oszlop az (o) híd révén van egymással összekötve, melyben a (p) csiszolókorong van ágyazva. A csiszoló­korong két tárcsából áll, melyek között a tárcsaalakú csiszolóanyag van becsípve. A szabályozható (g) rúgó segélyével a (p) csiszolókorong felé szorított (k) emeltyükaron az (r) retesszel lezárható és egy csukló körül forgatható (s) film­védő csappantyú van elrendezve, mely a filmet kétoldalt vezeti és csak a képfölü­letet adja szabaddá, úgy hogy munka közben a perforáláson a csiszolókorong meg nem sérül. A (t) szíj hajtás közvetítésével a csi­szolókorongnak gyors forgása a lassab­ban forgó (e) filmdobra vitetik át, és ezen forgáskülönbség folytán a film munka1 közben a csiszolÓkorong alatt önműködően huzatik keresztül. •Az (f) és (g) harántkarok a csiszoló­korong átmérőjéhez "és kopásához ké­pest magassági helyzetükben olykég be­állíthatók, hogy a filmek húzási iránya vízszintes, úgy hogy a filmfeszültség folytán a (g) rúgónak nyomása, vagy a filmre kézzel gyakorolt nyomás nem be­folyásoltatik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Filmcsiszológép, azáltal jellemezve, hogy a film vezetésére egy forgatható, egykarú ,(k) emeltyűkar (h, i, 1, m) görgői szolgálnak, mely emeltyűkaron az (n) filmalátét és (s) filmvédő­csiappantyú van elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents