72858. lajstromszámú szabadalom • Vasúti állomásokhoz vagy effélékhez való radokó

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. gW KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72858. szám. V/b. OSZTÁLY. Vasúti állomásokhoz vagy effélékhez való rakodó. WENGER CÖLESTIN GYÁROS KLAGENFURTBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 19-ike. Vasúti állomásokon a szállítandó árúk berakására kétféle rakodókat használ­nak, nevezetesen: úgynevezett homlok-és oldalrakodókat. Mindkét fajtájú ra­kodó helytálló és igy csak körülményes és nehéz berakást, illetve kirakást tesz lehetővé. Főleg kisebb állomásokon, ahol csak oldalrakodó van, gyakran igen ne­héz, sőt egyes esetekben egészen lehetet­len is a berakás, pl. a csak hátulról hoz­záférhető' vasúti bútor szállítókocsiknál, melyek különben a homlokrakodóhoz is mindig hátsó falukkal kell, hogy állít­tassanak, hogy a rakodóra kirakhatok legyenek, ami azonban fordítókorong­gal nem rendelkező állomásokon nem mindig lehetséges. Minden esetben nagy munka- és .időpazarlással jár a be- illetve a kirakás a kocsik körülményes ideoda­% J tologatása folytán. Mindezen hátrányok elkerültetnek a jelen találmány tárgyánál azáltal, hogy a rakodó eltolhatóan van elrendezve. A mellékelt rajzon a találmánynak megfelelő rakodó egy foganatositási pél­dája távlati képben van bemutatva. Az uj rakodó az (1) felhajtó lejtővel ellátott helytálló (2) részből és az ehhez csatlakozó, eltolható (3) részből áll, mely utóbbi két csoportot alkotó több (4) mezeivasútikoosialvázon nyugszik. Utóbbiak (5) kerekeikkel két (6) mezei­vasútivágányon futnak, melyek kereszt­ben haladnak a (7) vasútivágányra és az ezt keresztező pontokon levehetők arról. Ez a (3) eltolható rakodórész vagy em­beri, vagy motoros erővel mozgatható. A (3) eltolható rakodórész úgy az ol­dal-, mint a homlokrakodót helyettesíti. A (6) vágányokon egészen a (7) vasúti­vágány mellé tóiba Ló, mikor is oldalra­kodóul szolgálhat. Lehet azonban azt a(6) vágányokon a (7) vasútivágányra is rá­tolni, mikor is homlokrakodót képez. Utóbbi esetben a vasúti kocsi vagy jobbra vagy balra állítható föl a rakodótól. Ily módon a (3) eltolható rakodórész két helytálló homlokrakodót helyettesít il­letve a vasúti kocsinak fordítókoronggal való megfordítását fölöslegessé teszi. A (6) vágányok keresztben végig me­hetnek az állomáson lévő valamennyi (7) vasúti vágányon, úgy hogy a (3) rakodó­rész bármelyik vasúti vágányhoz tolható és az ezen lévő vasúti kocsi be- és kiraká­sára; használható föl. Ezzel s.zembenj helytálló rakodóknál a megrakandó vasúti kocsit mindig a rakodó mellett

Next

/
Thumbnails
Contents