72847. lajstromszámú szabadalom • Rakodó emelőműpár

Megjelent 1Ö18. evj október i><> 14-en. MAGY, KIR. SZABADALMI jSjf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72847. szám. V/f. OSZTÁLY. Rakodó emelőműpár. MEYER HENRIK OKL. MÉRNÖK HAMBURG/M GROSSFLOTTBECKBEN. A bejelentés napja 1916 augusztus hó 8-ika. Elsőbbsége 1915 jnlins hó 6-ika. Különösen hajókon szokásos a rakodó emelőmüveket ós árbocaikat a hajónyi­lásoknál páronként elrendezni. Az ily módon elrendezett rakodószerkezet keze1 ­lése eddig kétféle elrendezésben történt, melyek egy és ugyanazon hajón a körül­ményekhez képest váltakoztak. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráján föl­, tüntetett egyik elrendezésnél mindegyik (1, 2) árboc emelőmüvével külön-külön dolgozik, mi mellett a terhet az emelőmü megfelelő forgatása által emelik, ezután az árboc segélyével kilendítik és végül isimét lesüllyesztik. A 3. és 4. ábrán látható másik leren­dezésnél mindkét (1, 2) árboc úgy van rögzítve, hogy nem lenghetnek, mi mel­lett az egyik, pl. az (1) árboc a (3) hajó­nyílás fölött van elrendezve, míg a másik árboc a hajópárkányon túlnyúlik. A két álrboc teherköteleanek szabad végei egy­mással úgy vannak kapcsolva, hogy együttesen egy munkaegységet képeznek. A {4) térből kiemelendő terhet elősizör csak az (1) árboc (5) kötéllé tartja, míg a' (2) árboc kötele egyelőre terheletlenül van dobjára tekercselve. Csak ha a teher kellőéin szabadon lebeg a hajónyílás fölött, hozzuk a (6) kötelet hordképes állapotba, ami azáltal történik, hogy az (5) kötelet lassabban göngyölítjük föl, mint a (6) kötelet. Ha a munka további folyamán az (5) kötelet teljesen megállítjuk és végül sülyesztjük, akkor a (6) kötél a, terhet a (2) árbos fölé húzza át mind­addig, míg cstak a teher a (2) árboc alatt függőlegesen nem függ; ezt követőleg a (6) kötél is sülyeszteni kezd, de lassabban, mint az (5) kötél. Ezen ismert elrendezések mindegyike a teher emelésiéhez és sülyesztéséhez két emelőmüvet és mindegyik emelőmünél egy-egy kezelő munkást igényel, aki az emelőművek előtt, az emelőművet hajtó erőgép hengerei között és pedig az egyik­hez különösen közei foglal helyet. Hogy a 3. és 4. ábrán látható elrendezésnél az egyik emelőmüvet meg lehessen takarí­tani, már szerkesztettek olyan rakodó emelőműveket, melyeknél ezt be- és ki­kapcsolható jkötélkorongök ési hasonlók útján érték el. Ajánlottak már olyan el­rendezéseket is, melyeknél egy emelő lengő mozgásánál az erőgép vezérkőszer­kezete, ugyanezen emelőnek hosszten­gelye körül való elforgatásánál pedig az

Next

/
Thumbnails
Contents