72846. lajstromszámú szabadalom • Sínrögzítő berendezés

vétele és a (h) csavar, illetőleg ezzel együtt a (g) és (f) ékek, meglazítása után a síntalpat az (e) szorítószerv és a (c) támléc közié beillesztjük (1, 2, 3. ábra), azután a (h) csavar beosavarása által a (g) éket a tok (d) részében kiké­pezett furatban sülyesztjük. Ugyanekkor a (g) ék (gl) részéhez támaszkodó (f) lapos ékek szétszoríttatnak ós (e) szorí­tószervet (5. ábra) alatt látható nyilak irányában elmozdítják úgy, hogy a sín­talp az (e) szorítószerv és (c) támléc közé beszorul. A sín ilyképeni beszorítása után a (j) süveget felillesztjük és (1) csavarral rög­zítjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Sínrögzítő berendezés jellemezve a talpfához erősített (a) tokon kiképe­• zett (c) támléc és (g) ékek segítségé­vel a sín talpához szorítható, a tok (d) részének kivágásában elrendezett (e) szorítószerv által, az egész azon célból, hogy a sín beszorítása nagy erővel történjék. 2. Az (1) alatt Védett sín rögzítő beren­dezés foganatositási alakja, jelle­mezve a (g) ék sülyesztésére szolgáló (h) csavar által. 3. Az (1—2) alatt védett berendezés fo­ganatositási alakja, jellemezve a (h) csiavár rögzítésére szolgáló és a csa­var fejalakjának megfelelő mélye­déssel ellátott (g) süveg által, azon célból, hogy a felillesztett süveg a (h) csavart megfogja úgy, hogy vele együtt az ékrendszer semmiféle rez­gés által sem lazulhat meg. Ff; (1 rajzlap melléklettel.) • s r'Éi *ii «íw6wv rkiwaAe nv®" ám iuwm*w<

Next

/
Thumbnails
Contents