72840. lajstromszámú szabadalom • Szállítóberendezés

A 6. áforán látható foganatosítási alak­nál a (18) csavarfogaskerék a (10) kötél­tengellyel van összekötve. A (20) csavar­orsó a (18) csavarfogasker ékkel kapcso­lódik és a (22) forgattyú útján hozatik működésbe; ezáltal a (21) kötél a (19) tengelyre fölgöngyölődik és a (10) tartó­elem függőleges irányban eltolatik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szállítóberendezés, azáltal jellemezve, hogy két vagy több egytengelyű, kere­kekre szerelt tartóállványból áll, me­lyek mindegyike egy-egy tartóelem­mel van ellátva és mely tartóállványok a szállítandó teher útján egy kocsivá egyesíthetők. 2. Az ,1- igényben védett szállítóberen­dezés foganatosítási alakja, azóUál jellemezve, hogy a tartóállványok erőátvivőszerkezettel vannak ellátva, mely a tartóelem emelését és sülyesz­tését teszi lehetővé. 3. Az 1. és 2. igényben védett szállító­berendezés foganatosítási alakja, azál­tal jellemezve, hogy az erőátvivőszei­kezetet excenteremelő képezi. 4. Az 1. és 2. igényben védett szállító­berendezés foganatosítási alakja, az­által jellemezve, hogy az erőátvivő­szerkezetet kéziforgattyúval működ­tethető áttétel képezi. * (1 rajzlap melléklettel.) x » *

Next

/
Thumbnails
Contents