72834. lajstromszámú szabadalom • Aprítógép kúpos őrlőkővel

__ Megjelent 1918. évi október hó 92-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72834. szám X/a. OSZTÁLY. Aprítógép kúpos őrlőkővel. EMIL EHNERT CÉG SANGERHAÜSENBEN. A bejelentés napja 1917 julius hó 28-ika. A találmány kúpos őrlőhengerrel bíró aprítógépre vonatkozik, lény-ege pedig abban áll, hogy az őrlőkúp kanál-, illetve l'apátalákú (e, e') elosztó kivágásokkal, vagy hornyokkal van ellátva oiyképen, hogy az (e) kivágások meredek élükkel az őrlendő anyagot elővágják és az őrlő­pályára vezetik, az (e') kivágások pedig az elővágott őrlendő anyagot lejtős szé­lükön át csigavonalban az örlőkúpriak egész föJületére elosztják. A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra a gép függélyes hosszmetszete, ahol is az őrlőkúp oldalnézetben van áb­rázolva. A 2. ábra a gép homloknézete. A 3. ábra a kúpos őrlőknek homlokné­zete kissé nagyobb léptékben. A (d) őrlőkúp az (1, m) lábakon nyugvó aprítógépállványon a kúpos (a) őrlőkö­penyben van a (c) tengely segítségével ágyazva. A (d) őrlőkúp az (e1 ) és (e') el­osztókivágá sokkal, illetve hornyokkal van ellátva, melyek két különböző hely­zetben vannak az őrlőkúpon elosztva, hogy az őrlési munka két különböző munkafolyamatra bomlik szét. Az (te) kivágások úgy vannak alkalmazva, hogy az őrlendő anyag először is azokba jut, melyeknek meredek élei az őrlendő anyagot, mielőtt az őrlőpályára jut el­metszi, vagyis elövágja. Az így elvágott őrleményt' az (e') kivágások veszik föl, melyek úgy vannak elrendezve, hogy az őrlemény lejtős fölületükön át az őrlő­kúpon eloszlik. Ezáltal az őrleményt igen gyorsan dol­gozzuk föl, vagyis az aprítógép teljesít­ménye aránylag csekély erőszükségletnél igen nagy. Az őrleményt a (b) tölcséren át etetjük be a gépbe, amelyből azután megőrölve a (g) csatornán át táivozik. Az őrlés fi­nomsiágánakTvagyis a (d) kúpnak az (a) köpenyhez való beállításiára az (f) záró­födélen, a (h) csapágyon, a (k) ellencsa-Varral ellátott (i) állítócsiavtar van alkal­mazva, mellyel az (e) tengely eltolható. SZABADALMI IGÉNY. Aprítógép kúpos őrlőkövel azáltal jelle­mezve, hogy az őrlőkúp kanál-, illetve lapátalakú (e, e') elosztó kivágások­kal, vagy hornyokkal van ellátva oiy­képen, hogy az (e) kivágások mere-

Next

/
Thumbnails
Contents