72832. lajstromszámú szabadalom • Explóziós erőgép egymással szemben futó dugattyúkkal, melyeknek mozgását lengethető karok viszik át forgattyús rudakra

Megjelent L918. évi október hó 14-én MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ||||g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72882. szám. V/d/a. OSZTÁLY Explóziós erőgép egymással szemben futó dugattyúkkal, melyeknek mozgását lengethető karok viszik át a forgattyúrudakra. GEBRÜDÉR WEIKERSHE1MER CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1917 január hó 20-ika. Ismeretesek már egymás ellenében járó du­gattyúkkal bíró robbanó erőmótorok, melyek­nél a dugattyúk mozgását lengő karok viszik át a forgattyúrudakra. Ezeknél a gépeknél a kompresziótérnek nagyság és így a kompressziónyomást illető­leg a gyújtásnak időpontját azáltal változ­tathatjuk, hogy a lengethető karokat egy­idejűleg elállítjuk. Ezt az elállítást a len­gethető karok alsó forgáspontjának egyidejű elmozgatása által érjük el, mely célra egy jobb és balmenetű csavarmenetekkel és állító csavaranyával ellátott csuklós rudat használunk. A lengethető karok forgáspontjának ez az elállítása azonban azzal a hátránnyal jár, hogy az elállító rudazatnak közvetlenül a kompreszió után vagyis az explósió idejében az egész dugattyúnyomást föl kell vennie, mivel ebben az időpontban a forgattyúk • a holt pontban vagy ahhoz nagyon közel ál­lanab. Ezáltal a rudazatnak igénybevétele igen nagy, ami a hajtóműbiztonságának rovására megy. Bzen hátránynak megszüntetése céljából jelen találmány szerint a dugattyúnyomáso­kat, ha azok egy bizonyos magasságot elér­tek, vagy annál nagyobbak, a kompreszió vége felé vagyis a gyújtás pillanatában rész­ben átmenetileg rugalmas elemek, mint pl. rugók vagy légpárnák veszik föl. E célból a lengethető karoknak alsó vége közbeiktatott emeltyűkhöz vannak csuklósan hozzáerősítve, melyek viszont kapesolórudak útján egy lengethető emeltyűvel vannak összekötve, mely a rugóknák vagy légpár­náknak befolyása alatt áll. Ennek következ­tében a dugattyúrudaknak csapnyomásait, melyek a kompresziónak vége felé illetőleg az explósió idejében igen magasak, részben a rugók vagy légpárnák veszik föl, melyek azután az ilyképen beléjük fektetett munkát kedvező forgaítyú állásnál azaz az expansiónál, amikor is tudvalevőleg a csapnyomások: igen gyorsan csökkennek, a hajtóműnek ismét átadják. Jelen elrendezéssel tehát egyrészt a ruda­zatot tehermentesítjük, másrészt pedig a hajtást egyenletesebbé és lökésmentesebbé tesszük. A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik példakénti kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra a gép hosszmetszetét mutatja, * 2. ábra pedig a forgattyústengelynek metszete.

Next

/
Thumbnails
Contents