72831. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sima gyapjúszálak vagy szőrök göndörítésére és fonására

Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGJ. ^ £IR. SZABADALMI JH| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72831. szaru. XIV/a. OSZTÁLY Eljárás sima gyapjúszálak vagy szőrök göndörltésére és fonására. WASSMUND ÁRMIN KERESKEDŐ BERLINBEN ÉS KLEMM MIKSA GYÁROS FORSTRAN (LAÜSITZ). A bejelentés napja 1916 október hó 16-ika. Elsőbbsége 1916 március hó 25-ik*. A találmány tárgya eljárás sima gyapju­szálak vagy szőrök göndörítésére és fonására. Ezen eljárás lényege, hogy a szálas anya­got előfonjuk, zsinórokká sodorjuk, kötéllé dolgozzuk föl, pároljuk, illetve kifőzzük, forró levegőn, esetleg rögzítőszerek hozzáadása mellett megszárítjuk, ezután ismét fölbont­juk, farkasoljuk és kártolt gyapjú módjára fonjuk. A találmány tárgyát képező eljárás szá­mára főkép durva német gyapjú, pusztai vagy úgynevezett parasztgyapju, hosszu­szálú orosz, svéd és norvég gyapjú, továbbá orosz és másfajta bunda, valamint általában az összes déli vagy tengerentúli, hosszú­szálú és egyáltalában nem vagy csak kevéssé göndör gyapjunemek jönnek tekin­tetbe. A föntiekben általánosságban jellemezett eljárás példakép vett kiviteli módja a következő: A teljesen sima vagy csak kevéssé gön­dör szálú gyapjút 500—1000 m/kg.-os vagy még nagyobb finomságú fonállá fonjuk, ami a szokásos német fonógépeken, tovább a szőrfonálkártolókon és a tömlőcsévés fonó­gépeken (gyűrűs fonógépeken) kényelmesen elvégeihető. Ezen fonalakból nyolcat, tizen­hatot vagy még többet a kötélgyártásnál szokásos módon matringgá sodrunk össze és 10—20 ilyen matringból erős matringot sod­runk, mely tehát 100 vagy még több fona­lat tartalmaz. Ezen matringokat 2—3 óra hosszat vízgőz hatásának tesszük ki vagy főzzük és emellett a nekik kölcsönzött sodrat nyomása alatt rögzítjük, majd forró levegőn megszárítjuk. A rögzítéshez esetleg rögzítő készítménye­ket is használhatunk. Mihelyt a göndörületek rögzítve vannak, a matringokat fölbontjuk és az anyagot far­kason vagy hasonló gépen a fonáshoz elő­készítjük. A kapott szálak fonál, gyapjufo­nál ós gyapjúszövetek előállítására használ­hatók és pedig önmagukban vagy más szövőanyagokhoz keverten. A találmány tárgyát képező eljárás sze­rint tehát sima vagy csak kevéssé göndör gyapjuszálakból olyan szövött, vagy köt­szövött gyapjúszöveteket állíthatunk elő, melyek az angol gyapjúból előállított szö­vetekkel teljesen azonos tapintatúak. A fonállá való földolgozás kártolt gyapjú szá­mára való gépekkel, kártolókon és szelfak­torokkal végezhető. A találmány tárgyával elért műszaki hatás főkép abban nyilvánul

Next

/
Thumbnails
Contents