72828. lajstromszámú szabadalom • Javítás explóziós mótorokon

Megjelent 1918. évi október hó 9 -én . MAGY. KIR SZABADALMI f|||g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72828. szám. V/d/2. OSZTÁLY. v Javítás explóziós mótorokon. SMIDT KÁROLY JÁNOS GYÁROS KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 29-ike. A találmány tárgya javítás explóziós mótorokon, mely az égési tér belső fölii-Jetémek önműködő kenését és egyidejűleg segédlevegőnek a gázk eveirékbe való be­vezetését célozza. t Ugyanis kitűnt, bog}' ha a tüzelőanyag­hoz alkoholt adunk, úgy ez az égési tér falaira káros hatással van, amennyiben az alkohol elégése közben keletkező ecet­sav a vasat erősen korrodálhatja. Ha azonban vékony olajréteget tartunk a vasfalakon, úgy a korroziót meggátolhat­juk és ezért a találmány szerint ezen fö­lületeket önműködően kenjük a for­gattyúházban lévő olajjal telített levegő­vel, amelyet a főgázcsőbe vezetünk, amelyben a levegő a gázzal keverteük, miáltal a gáz explozióképessége is növek­szik a bevezetett segédlevegő folytán. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy gyakorlati megoldási alakja van föltüntetve. 1. ábra a készülék külső nézete, 2. ábra pedig a szelep függőleges met­szete. A mellékelt rajzban (1) a mótor hen­gere, (2) a forgattyúház és (5) a főgáz­cső. A forgattyúházból a (3) cső vezet a (4) szelephez, amely .az (5) gázcső felé nyílik. A szelepben a kicserélhető (7) fúvóka és a (6) szelepgolyó van elren­dezve. A szerkezet működése a következő: A mótor működésekor a forgattyúház­ban lévő, olajjal telített levegő a centri­fugális erő által a forgattyúház falaihoz röpíttdtik és a levegőnek egy része ezért a ,(3) csövön és a (7) fúvókán át a (6) golyó mellett a főgázesőbe áramlik, amely­ben a gázzal keveredik, úgy hogy az olaj vékony réteg alakjában vonja be az égési tér belső fölül'etét, míg a levegő segéd­levegő gyanánt a túlságosan benzindús gázkeveréket hígítani és explozióképessé­gét fokozni fogja. A szelepbe esetleg az olaj számára porlasztót is szerelhetünk. Mivel a különféle motorok különféle légmennyiségeket igényelnek, a (4) szele­pet könnyen beállíthatóra kell készíteni, ami szűkebb vagy bővebb furatú külön­böző (7) fúvókák és nagyobb vagy kisebb, illetve nehezebb vagy könnyebb (6) go­lyók használatával érhető el. Ezáltal minden egyes mótor számára a szükséges mennyiségű olaj és segéd­levegő bevezetésére állíthatjuk be a szer­kezetet.

Next

/
Thumbnails
Contents