72827. lajstromszámú szabadalom • Futókerék mótorekékhez és hasonló járművekhez

— a segédtalpat helyezhetünk, melyeket kü- | lönféle módon biztosíthatunk oldalirányú eltolódás ellen. A 3. és 4. ábra két meg­oldást mutat ennek elérésére. A 3. ábra szerint két (3) segédtalp van ugyanazon kerékre szerelve, mellek a (2) kiugrások bevágásaiba fekszenek, azonban a kiugrások fölött kiállanak. A 4. ábra szerint aránylag széles (3) abroncs szolgál segédtalp gyanánt, mely­nek belső kerülete végigfutó horonnyal van ellátva, amelybe a (2) kiugrások nyúlványai kapaszkodnak. -A találmány tárgya nem csupán mó­torekéken, hanem v on-ta t ó kocsi kon és más motoros jármüveken is használható, amelyeknek úgy országútákon, mint lágy talajon kell járni ok. SZABADALMI IGÉNY. Futókerék mótorekékhez és hasonló jár­művekhez, a futókoszoruból kiálló nyúlványokkal lágy talajba való Jö kapaszkodás elérésére és egy vagy több oldható segédtalppal országútá­kon való járás számára, jellemezve azzal, hogy az oldható segédtalpak közvetlenül a talp kiugrásai köré van­nak feszítve, úgy hogy ez utóbbiakon nyugszanak, mitmellett, vagy a kerék kiugrásai vannak bevágásokkal el­látva, amelyekbe a segédtalpak fek­szenek, vagy pedig a segéd talp, illetve segédtalpak vannak befeő kerületükön végigfutó horonnyal ellátva, amelybe a kerék kiugrásainak megfelelő nyúl­ványai kapaszkodnak, hogy a segéd­talpak oldalirányú eltolódása meg­gátolta'ssék. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents