72826. lajstromszámú szabadalom • Darálógép

külső hatszögletes kiképzésén a (k) emielpkar nyer elhelyezést, melynek 'állí­tiásíával (r) perselyek helyzete megválto­zik, miáltal az (a) ós (b) henger közötti távolság a kívánalmaknak megfelelően szabályozható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Daráló gép, jellemezve oly tárcsa­lapokból összeállított adagolóhenger által, melynek vályolásai emelkedés­szeirüen vannak elhelyezve, oly cél­ból, hogy a földolgozandó anyag to­vábbítássá ezáltal szabatosan tör­ténjék. 2. Az 1. igénypont szerinti darálógép jellemezve azáltal, hogy a hengerpár beállítására oly körhagyószerű perse­lyek szolgálnak, melyek az oldalönt­vényekbe csapágy szerűen vannak be­ágyazva. (1 rajzlap melléklettel.) Műi* !•»•» <« w«baj>

Next

/
Thumbnails
Contents