72824. lajstromszámú szabadalom • Fatalpas lábbeli

Megjelent 1918. évi október hó 9 -én . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72824. szám, I/b. OSZTÁLY. Fatalpas lábbeli. NAGY KÁROLY FŐMŰVEZETŐ MISKOLCZON. A bejelentés napja 1917 február hó 5-ike. A találmány tárgya fatalpas lábbeli, melynél a fatalp a hajlékonysiág elérésére önmagáb&nvéve ösmert módon cikkekre is lehet osztva. A találmány egyrészt azit célozza, hogy a lábbeli teljes vízmentes-' ségét biztosítsa, másrészről, hogy lehe­tővé tegye a kopásnak alávetett részek­nek oly egyszerű és könnyű kicserélhe­tőségét, hogy azokat ki-ki maga pótol­hassa újakkal és végül egyik megoldási alakjában igen rugalmasan hajlékony talpszerkezetet eredményez. A találmány lényege abban áll, hogy a fatalp két farétegből áll, melyek között fekszik a cipőfölsőrész széle és esetleg egy szövetből vagy gumiból álló vízhat­lan réteg, míg a vízhatlan szövet alatt fekvő, a járóréteget képező és elkopás­nak alávetett fatalprész, csavarok segé­lyéval van a belső fatalprészhez erősítve, úgy hogv elkopás esetén könnyen kicse­rélhető. A hajtással egy darabból álló sarokrész járófölülete is vízszintesen osztva van és a kopásnak alávetett alsó rész ugyan­csak csavarok segélyével van megerő­sítve. Az igen nagy h'ajlékonyságú, könnyű járást biztosító alakjában a belső fatalp lágyék előtti részének közepetáján a szomszédos fatalprészekkel átlapolódó harántirányú talpbőrcsík van beiktatva és a külső fatalp a belső talp börcsíkjá-t hoz, illetve a vele szomsizédos farészek­hez csavarolt, egymással csuklósan kap­csolt, vagy egymással össze nem függő cikkekre van osztva. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak több megoldási példáját mutatja. 1. ábra a lábbeli hosszmetszete, 2. ábra a belső fatalp egy részének alaprajza. 3. ábra a külső fatalp egy részének alaprajza 4. ábra annak az 1. ábra 2 szerinti keresztmetszete. 5. ábra a sarok alulnézete. fi. ábra a külső fatálpnak cipőkhöz való változatánál mutatja cikkek illeszkedését hosszmetszetben. A találmány szerint a fatalp két (A) és (B) rétegből áll, melyek között fek­szik egyrészről a (c) fölsőrész széle, más­részről pedig a vízhatlan (d) szövet, vi­torlavászon vagy gumiréteg. A belső (A) fatalp fölé az (e) talpbélés van ragasztva, esetleg szögelve. A (d, c) rétegek átlápolásánál kelet­-2 vonal'a könnyebb a

Next

/
Thumbnails
Contents