72823. lajstromszámú szabadalom • Facipőtalp

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI Kih. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 7282B. szám. I/b. OSZTÁLY. Facipőtalp. LESTYÁN IGNÁC GÉPÉSZ BUDAPESTEN. A 71301. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 december hó 13-ika. Jelen találmány tárgya a 71301. számú törzssí/abadalomban védett facipőtalp javítására vonatkozik, mely javítások a mellékelt rajzban vannak föltünteive. 1. ábra a talp oldalnézetben, részben metszve föltüntetett középszakaszai, 2. ábra az 1. ábrának megfelelő alap­rajz, 3. ábra pedig keresztmetszet. • A javítás szerint az egyes (a) szaka­szoknak homorulatukkal előre fordított körívalakú illeszkedő hézagai a talp fölső része felé (x) egyenes részben folytatód­nak, mely a talp fölületére merőleges, úgy hogy minden egyes (a) szakasz fölső részén (y) váll keletkezik, mely jól fölr fekszik a megelőző szakasz- beszögelésére, miáltal a talp jobban megtartja alakját. A (b) hajlás és az ez/Jel szomszédos első (a) szakasz közötti kapcsolat szilár­dabbá tételére a hajlás és az ezzel 'szom­szédos szakasz közötti hézagot áthidaló (h) fémlemezt alkalmazunk, mely szögek vagy hasonlók segélyével van a talpra erősítve és csak annyi hajlékonyságot biztosít a talp ezen első izületének, amennyire a rendes járásnál szükség van. Ha a talp szakaszainak összekötésére szolgáló (c) szalagot nem rugalmas $ anyagból, pl. acélból, hanem könnyeb­ben hajló anyagból, pl. szövött heveder­bői készítjük, úgy ezen szalag rugalmas­ságának és merevségének fokozására, célszerű a (c) szalagot a 3. ábrában lát­ható módon gyöngén ívelve a szalag be­fogadására szolgáló mélyedésbe erősíteni, olyként, hogy a szalag szélei a mélyedés fenekéhez fekszenek, míg a szalag közép­része kissé fölemelkedik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A 71301. számú törzsszabadalomban védett facipőtalp foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy az illeszkedő­hézagaik homorulatával előre fordí­tott talpszakaszok fölül, a talp fölüle­tére merőleges lappal határolt vállal vannak ellátva. 2. A 71301. 1. számú törzsszabadalomban védett facipőtalp foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a hajlás és az ezzel szomszédos első szakasz közötti hézagot áthidaló fémlemez van a talp fölső lapjára erősítve. 3. A 71301. 1. számú törzsszabadalomban védett facipőtalp foganatosítási alakja, melynél hajlékony szalag szolgál a talpszakaszok összefogására, jellé-

Next

/
Thumbnails
Contents