72822. lajstromszámú szabadalom • Eljárás öntőformapornak előállítására szénből

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI Kffi. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72822. szám. XVI g. OSZTÁLY. Eljárás öntőformapornak előállítására szénből. KÖRTING ALFONZ GYÁROS BERLIN-SÜDENDÉBEN. A bejelentés napja 1917 jolias hó 5-ike. Elsőbbsége 1914 májas hó 20-ika. A találmány tárgya eljárás szénpornak oly földolgozására, hogy az öntőforma­por gyanánt legyen használható. A szén­port ugyan már használják öntődékben formapor gyanánt, azonban a közönséges szénpor azon hátránnyal jár, hogy ned­vességet szív föl, mert a bitumenek a szénben nincsenek egyenletesen elosztva és így nem nyújtanak biztos elvállasztó­réteget a minta és a formahomok között: Ezen hátrány elkerülésére megkísérelték a szénport olajokkal, zsírokkal, gyanták­kal, viaszkokkal, vagy hasonlókkal itatni. Ezen kezelés az anyagot megdrágítja és ragadóssá teszi, úgy hogy a mintán meg­ragad és a formákat megváltoztatja. Kísérletek azt mutatták, hogy a szén­bén foglalt bitumienszerű anyagok mele­gítéssel jól oszlanak el, miáltal a szén többé nem vesz föl nedvességet és így jól használható öntőformapor gyanánt. A bitumenszerű anyagoknak benső elosz­lását a szénben még sajtolással is elérhet­jük, mivel eközben is fölmelegedik az anyag és a bitumenszerű anyagok elfo­lyósodnalk, úgy hogy a nyomás alatt jól szétosztanak. Ha a szénhez vizet taszító anyagokat kell keverni, pl. paraffint, gyantákat, olajokat, zsírokat és hasonló­kat, úgy ez célszerűen sajtolással törté­nik, miért igy csak csekély mennyiségű vizet taszító anyagra van szükség, mert a nyomás, amint már említettük, az illető anyagoknak a szénben való benső elosztását eredményezi. A sajtolt szenet a kellő finomságra aprítjuk, hogy formá­por gyanánt alkalmas legyen és az így készített szénpor nem ragadós, de jól ta­szítja a vizet éS jól használható öntő­formapor gyanánt. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás öntőformapornak előállítására szénből, melyet az jellemez, hogy a szenet a porítás előtt hevítjük. 2. Az 1. alatt igényeit eljárás megoldási alakja, melyet az jellemez, hogy a szenet sajtolásnak vetjük alá, hevítjük és azután porítjuk. 3. Az 1., illetve az 1. és 2. alatt igényelt eljárás megoldási alakja, melyet az jellemez, hogy kevés bitument tartal­mazó szenet a hevítés előtt, vagy ez alatt gyantákkal, olajokkal, zsírokkal vagy hasonló hatású anyagokkal ke­verünk, ezen adalékokat a szénben sajtolással osztjuk el bensőleg és a szenet ezután porítjuk. RÉBZVENY TAJWMÁG NYOMWUA SUBA^MTW*

Next

/
Thumbnails
Contents