72819. lajstromszámú szabadalom • Berendezés etetőjászolok, illetve vályúkhoz az állatok elkülönítésére

— 2 — azután (i) anyák segítségével a szokásos módon meghúzzuk. Az elválasztóf alaknak a padlón való megerősítése célszerűen ugyancsak rájuk szögecselt (k) szögletvasak segítségével történik, amelyeknek rögzítő (m) csavar­jait a padlóba erősített (1) vaskapcsok tartják. A (k) szögletvasak lyukain át­dugott (m) csavarok meghúzása szirutén (n) anyákkal történik (1. az 5. és 6. ábrát). A (g és k) szögletvasak nagyobb szi­lárdságot adnak az elválasztófalaknak és megakadályozzák, hogy a csavarok oldal­nyomás esetén eltörjenek. Ajánlatos, hogy a szögletvasakat váltakozva az el­választófalak más-más oldalán alkalmaz­zuk (1. az 1. ábrát). SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés etetőjászolok-, illetve vá­lyúkhoz az állatok elkülönítésére, azzal jellemezve, hogy a jászolokon és efféléken, illetve a falon a jászolok vagy effélék fölé nyúló szilárd fiaiák vannak alkalmazva, amelyek az álla­tokat egymástól elválasztják. 2. Az 1. alátt védett berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az el­választófalak oldalukra fölszögecselt szögletvasakkal vagy hasonló eszkö­zökkel vannak fölszerelve a falra és a padlóra való oldható erősítésük cél­jából. (1 rajzlap melléklettel.) I PAJLLAS «É8ZVÉNV IAR8A8Á0 NVOMQÁJA BUOAPWEft

Next

/
Thumbnails
Contents