72818. lajstromszámú szabadalom • Szög és facsavarbiztosítás

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. V' . MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL • . u "(,' ;•) i lii i >; í SZABADALMI LEÍRÁS 72818. szám. VlII/f. OSZTÁLY Szög- és facsavarbiztosítás. SCHÜRBEL PÁL KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 5-ike. Elsőbbsége 1917 március hó 31-ik«. Ennek a találmánynak tárgya szög- és facsavarbiztosítás, amely különösen meg­erősítendő részeknek bőrbe való beillesz­tésére is alkalmazást nyerhet. Mellékelt rajzok a találmány példlaké­peni kiviteli alakjait tüntetik föl. Az 1. ábra szöget mutat be a találmány­beli biztosítással, a 2. ábrán a biztosításnak bőrhöz való második kiviteli alakja látható, végül a 3. ábra a 2. ábrabeli kiviteltnek egy .részletét (az acéllapocskák) nézetben tünteti föl. Az (a) szög (1. ábra) testének fölső részében a fej fölső fölületéből kiindulva egy furat van készítve, amelybe a szög szárának oldalárról egy ferdén fúrt1 lyuk torkol, úgy hogy az így készített furatba egy második (b) szög verhető be, amely az első nagyobb szögből oldalt kilép, a fába behatol és így az ejső szöget hely­zetéhen biztosítja. Ha az (a) szöget ki akarjuk húzni, akkor először a (h) szö­get kell eltávolítani. Hogy az utóbbi ké­nyelmesen legyen kihúzható, az .1, ábra­beli kivitelnél (c) feje alatt egy végig­menő keskeny (d) keresztborda van ki­képezve, mely bevéréskor az (a) szögre fekszik föl és maga mellett a (c) fej alatt megfelelő űröket hagy szabadon, úgy hogy a (b) szög kényelmesen kihúzható. Az (f) bőrbe (2. ábra) oldalt egy nyí­lást szúrunk oly módoir, hogy abba a (g) acéllapocska (3. ábra) kényelmesen betolható legyen. Az acéllapoosikába csil­lag alakú nyílás van becsákozva, amely­nek éles élei — amint az (a) szög a csil­lagnyíláson a bőrbe beveretik — szoro­san a szögre támaszkodnak, illetőleg arra rászorulnak, miáltal az egész kötést biz­tosítják. A (g) lapocska a szögfej szá­mára a bőrből kiálló végén kis ütközővel is ellátható, hogy a szögnek a bőrben lévő, tehát nem látható lyukban való helyes állását biztosítja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Biztosítás lágy anyagba, mint fába, bőrbe és hasonlóba eresztendő szög vagy csavar számára azáltal jelle­mezve, hogy a megerősítő lemezhez (szöghöz vagy csavarhoz) oldalt fer­dén egy második megerősítő elem van az anyagba elrendezve, mimellett a megerősítő elemek egyike a másikon áthatol és a biztosítást így létesíti. 2. Az 1. alatt igényelt biztosítás kiviteli - alakja, azáltal jellemezve, hogy a . . IA. \ a

Next

/
Thumbnails
Contents