72817. lajstromszámú szabadalom • Kicserélhető talp és sarokvédő tetszőleges cipők számára

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. íáü: MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LE] RAS 72817. szám. I/b. OSZTÁLY. Kicserélhető talp- és sarokvédő tetszőleges cipők számára. SGHAFFER ALBERT FÉNYEZÖMESTER OLMÜTZ/ MARIENTHALBAN. A bejelentés napja 1916 december hó 27-ike. M képét Jelen találmány tárgya kicserélhető talp- és sarokvédő tetszőleges cipők szá­mára, mely csúszás ellen is védelmet nyújt. Mellékelt rajz 1. ábrája ilyen talpvédővel fölszerelt cipőtalpnak alulnézetét, . 2. ábra 1. ábrához tartozó hosszmetszetet, míg 3. ábra a sarokrésznek távlati tünteti föl. Az (a) cipőtalpnak alsó oldalán bádog­ból, vagy egyéb a célnak megfelelő anyagból készült (b) veret van megerő­sítve, melynek szélén V-alakú (o) bevá­gások vannak, melyeknek legömbölyí­tett belső vége a talpnak körülbelül hossz-középtengelyéig ér. A talp hossz­középtengelyének jobb- és baloldalán ezen bevágások váltakozva vannak el­rendezve. Az egyes kivágásoknak szélei a cipőtalp irányában befelé ferdén van­nak határolva, vagy alá vannak metszve. Minden egyes kivágásban háromszög­alakú (d) futódarab van betolva, mely­nek szélei ugyancsak ferdén vannak ha­tárolva, miáltal a kivágásdkba oldalról betolva, azokban rögzítődnek. Ezen (d) darabok bőrből, gumiból, vagy bármely a célnak megfelelő anyagból készülhet­nek. A talp széléhez továbbá szallag­alakú (e) veret van oldhatóan erősítve, olykép, hogy közte és a (b) veret között csekély hézag van. Ezen körülfutó (e) veret megakadályozza, hogy a (d) beté­tek a középső (b) veret (c) kivágásai alkotta vezetékekből kicsússzanak! A (b) veretnek mellső széle szintén alá van metsizve és a (d') betétdarabnak, mely­nek ugyancsak ferde szélei vannak, rög­zítésére szolgál. Természetesen a külső (e) veretnek a (d') betéthez csatlakozó része szintén alá Van metszve. A cipősaroknak (f) alsó oldalán elől nyitott! (g) horony van, melynek oldal­falaiban egy-egy (g') hosszesatorna van, miáltal a horonynak alámetszett kereszt­metszete van, mely tetszőleges alakot mutathat. A gumiból, bőrből, vagy ehhez hasonlókból készült (h) futódarab bádog­ból, vagy egyéb alkalmas anyagból ké­szült (i) lemezre Van ráerősítve, mely esetleg vassarokkal is ellátható. Az (i) lemeznek az (f) sarok felé néző oldalán (k) üreges dudora van, mely oldalirány­ban kiugró (k') bordáival a (g) horonyba.

Next

/
Thumbnails
Contents