72816. lajstromszámú szabadalom • Csizmahúzó

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ggj|f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72816. szám. I/i. OSZTÁLY. Csizmahúzó. STEINWASSER MÓRIC KERESKEDŐ KÖLNBEN, A bejelentés napja 1917 március hó 31-ike. A jelen találmány tárgya csizmahúzó, főleg utazási oélokra alkalmas, mert összecsappanthátó, minek következtében az útibőröndben kevés helyet foglal el. Ezen célból a csizmahúzó mintegy a kö­zépen meg van osztva, mimellett a két rész pánt útján van egymással össze­kötve. Hogy a esizmahúzónak a lehető leg­kisebb térre Való összecsappanthatósága lehetővé váljék, a csizmahúzó talprészé­ben furatok vannak kiképezve, melyekbe a csizmahúzó fölső részén elrendezett támaszok vagy lábak bekapcsolódnak; ez utóbbiak biztosítják -a csizmahúzó rézsútos helyzetét használati, vagyis földre helyezett állapotban. A mellékelt rajz a találmány tárgya példaképeni foganatosítási alakját per­spektivikus képben szemlélteti. (1) a csizmahúzó fölső része, a csizma számára Való (2) kivágással és a (3) tá­maszokkal vagy lábakkal a csizmihúzó­nak használat közben rézsútos helyzet­ben való megtámasztására; (4) a csizma­húzó alsó része. A találmány szerint a csizmahúzó fölső és alsó része külön­külön darabot alkot, mely részek az (5) pánt útján öászeosappanthatóan vannak egymással összekötve. Emellett az alsó részben (6) furatok vannak kiképezve, melyekbe összecsappantásnál a (3) tá­maszok beleilleszkednek, miáltal a szer­kezetnek teljes összecSappantását ér­jük el. SZABADALMI IGÉNY. Csizmahúzó főleg utazási célokra, jelle­mezve azáltal, hogy pánt útján egy­mással összekötött két részből áll, még pedig a (2) csizmakivágással és (3) támaszokkal ellátott (1) fölső és (6) kivágásokkal vagy furatokkal el­látott alsó (4) részből, melynek fu­ratai összecsappantott állapotban a támaszok fölvételére szolgálnák. (1 njilap melléklettel)

Next

/
Thumbnails
Contents