72815. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas cipőtalp

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72815. szám. I/b. OSZTÁLY. Rugalmas facipőtalp. SILBERMANN LIPÓT ÉS WEBER SÁMUEL KERESKEDŐK WITKOWITZBAN. A 70698. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 november hó 20-ika. . A találmány tárgya a 70698. számú törzsszabadalomban védett rugalmas fa­talp Javítása, mely abban áll, hogy a fa­talpnak a bőrtalp felé eső oldalát furnir­lemezzel látjuk el és hogy a talpat telítő­folyadékba mártjuk, ezután sajtoljuk és végül bemétszésekkel és lyukakkal lát­juk el. A mellékelt rajzon az 1. ábrán, a találmány tárgyának egy foganatosítási ailakja alulról nézve, a , 2. ábrán pedig hosszmetszetben lát­ható. Az (1) fatalp egy darabból Van ki­vágva és belső oldalára a (2) furnirlemez van ragasztva, oly módon, hogy az (1, 2) részek farostjai egymást keresztezik, mi­mellett előnyös, ha a fatalp rostjai hálád­nak harántirányban, a furnir rostjai pe­dig hosszirányban. Ily módon a talp na­gyobb szilárdsiágát érjük el és ezt az utó­lagos telítéssel még jelentékenyen fokoz­hatjuk. A telitőfolyadék v 50% növényi olaj, előnyösen olívaolaj, 30% mésztej és 20% terpentinolaj keverékéből áll. Miután ezen anyagokat lehetőleg ben­sőén összekevertük, azokat kb. óra hosszat főzzük, az előzetesen megmun- -kált fatalpat a kb. 100 fok C. hőmérsék­letű keverékbe mártjuk és 2 óra hosszat állni hagyjuk, ezután a talpat kivesszük, sajtóban nyomás alá helyezzük és meg­szárítjuk. Végül a talpat a (3) bemetszéj­sekkel és a (4) lyukakkal látjuk el, mely utóbbiak sűlyesíztettek is lehetnek és a fatalpnak a bőrtalpon való megerősíté­sére szolgálnak. Az ily módon kezelt fatalp a közönsé­ges fanemeiknél el nem érhető mérték­ben kemény és vízálló, ezenkívül igen tartós és a mlély bemetszések folytán na­gyon rugalmas. SZABADALMI IGÉNY. A 70698. számú szabadalomban védett rugalmas facipőtalp. további kikép­zése, azáltal jellemezve, hogy a talp belső oldiallán furnirlemez van meg­erősítve, melynek rostjai előnyösen hosszirányban haladnak és a talp rostjait keresztezik, továbbá, hagy a talpat) 50% növényi olaj, 30% mész-

Next

/
Thumbnails
Contents