72814. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalp- és sarokvédő

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. ^ KIK SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72814. szám. I/b. OSZTÁL-Y Cipötalp- és sarokvédő. SINKOVICH DEZSŐ MÉRNÖK MISKOLCZON. A bejelentés napja 1916 november hó 4-ike. A szabadalom, tárgya vályúalakú bá- | dogfoglalattal ellátott cipőtalp-védő lá­ceeskékre és gumisarokvédő fakorongra, valamint azok fölerősítésére vonatkozik. A találmány tárgya a cipő bőrtalpának és sarkának .megvédésére szolgál azáltal, hogy a falécecskék egy bádogvályuba lesznek betolva, melyek a talpbőr szélére lesznek kétágú szöggel fölerősítve; a sa­rokra a gumilemez fölé egy fiakorongiba csavar segítségével fölerősítve. A mellékelt rajzon a találmánynak egy példaképem kiviteli alakja van föitün­tetve a cipőtálpra és sarokra fölerő­sítve. Az 1. ábra a fölszerelt cipőtalp alulné­zete, a 2. ábra a talpvédők oldalnézete, illetve keresztmetszete és a 3. ábra talpvédő lécecske hosszmet­szete. Az itt ábrázolt kiviteli példánál az (a) fialécecske, kétoldalt hosszhoronnyal van ellátva és a cipőtálpra fölerősíthető (b) bádogfog]alátba van betolva. A bádogfoglialaí két végén (c) lyuk Van kiképezve. Ennek megfelelően a cipötalp keretében is vannaik lyukak fúrva, úgy hogy a foglalatot kétágú szögek segítsé­gével a talphoz fűzhetjük. A szögek sízá­rait géppel viagy fogóval széthajtjuk és azáltal a bádogfoglalatot a léccel a talpra rögzítjük. A bőrcipősarkon egy vékony (d) vas­lemezke van csavarokkal megerősítve, erre pedig hasonló átmérőjű (g) gumi láp van helyezve, mely egy a borsiatokba kapaszkodó csáVarral rögzíttetik és csa­varokkal az (f) fakorongra erősített (e) vaslemezkével van lefödve. A vasle-mez­kék közepén egy-egy lyuk van kiképezve. A faikorongot a (g) gumilapot rögzítő csavar feje labilis an tartja. A fakorong­ban lévő nyílás járásközben szabad moz­gást enged a csavarfejnek a gumiláppal egyetemben és a saroknaik rugalmasságot kölcsönöz. A cipősarokra (alkalmazott alsó (d) lie­mezke a rajta áthaladó erősebb csavar­nak oldalirányban való eldőlését, illetve meglazulását akadályozza meg, ami az erős igénybevétel folytán enélkül okvet­len bekövetkeznék. A falécecskék tartósságának fokozása céljából a falécecskékbe alulról vasszö­get sülyeszthetünk, amint az 1. ábrán az (5) lécecskén és a 3. ábrán kerdsztmet­szetben látható.

Next

/
Thumbnails
Contents