72813. lajstromszámú szabadalom • Vasbetétes fasarok

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72813. szám. I/b. OSZTÁLY­Vasbetétes fasarok. PIRSCH LAJOS KERESKEDŐ HEIDELBERGBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 29-ik*. Elsőbbsége 1916 november hó 30-ika. A találmány tárgya fasarok, mely a tapasztalat szerint leginkább a sarok szé­lein föllépő kopás ellen meg van védve. A találmány lényege, hogy a fasarok szélén bemetszést el van ellátva, mely a Vasból, bőrből, gumiból, különösen ke­mény fából vagy effélékből álló merevítő betét fölvételére szolgál, miimelliett a föl­fekvés lehetőleg tökéletes biztosítására a s'arokban alámíetiszett horony van kiké­pezve, amelybe a betétnek célszerűen belső szélié fogódzik. A mellékelt r<ajz a tlalálmány tárgyá­nak egy foganatosítási alialkját, mutatja. Az (a) sarok szélén köröskörül beimet­széssel van ellátva), melyben a vasból vagy más alkalmas anyagból álló (c) gyűrű fekszik. A betét lehetőleg tökéletes megerősítés céljából belső szélével a (b) bemarásba fogódzik. Természetes, hogy a betét anyaga és kiképzése tetszőleges lehet. így pl. vasbetét alkalmazása eseté­ben ezt súlymegtakarítás céljából ürege­sen képezhetjük ki. SZABADALMI IGÉNY. Fasarok, azáltal jellemezvei, hogy a sarok szélén köröskörül haladó bemetszés­sel van elMtva, mely valamely alkal­mas anyagból, pl. vasból, bőrből, gu­miból vagy effélékből álló betét föl­vételére szolgál, mimeüLett a betét belső széle a sarok bemarásába fo­gódzbat. (1 rajzlap melléklettel. PJkM *éMV*lYTÁJWWte NYONDAM MMIIK

Next

/
Thumbnails
Contents