72807. lajstromszámú szabadalom • Önműködően ható kocsifék, különösen teherkocsikoz

V Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. RFFEK KIR. SZABADALMI !l|igí HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72807. szám. XX/b. OSZTÁLY Önműködően ható kocsifék, különösen teherkocsikhoz. HAUPT OTTÓ ÉPlTÉSZ AZMOOSBAN (ST. GALLEN). A bejelentés napja 1917 december hó 10-ike. A találmány tárgya kocsifék, mely az eddigiekkel szemben azzal tűnik ki, hogy az az állátok többé vagy kevésbé erős húzása révén önműködően szabályozó­dik, illetve jön működésbe. A találmány tárgyával elkerüljük ;i féktuakókkaJ ellátott teherkocsik ama hátrányait, hogy a féktuskók hamarosan elkopnak és a kerekek az egyoldalas nagy nyomás folytán deformálódnak. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának példaképem foganatosítási alakja alulnézetben van föl tüntetve. A (b) kocsikerekeken egy-egy (a) sza­lagfék van helytállóan elrendezve. A fék­szalag egyik vége (c)-nél a kocsivázra van mozdulatlanul fölerősítve, míg annak másik vége az (e) csap körül forgatható kétkarú (d) emeltyűvel van összekötve és pedig a rövidebb (f) emeltyűkar van a fékszalag mozgatható végéhez kap­csolva, míg a hosszabb (g) emeltyükar­ral a (h) vonórúd van összekapcsolva, mely a kocsirúdhoz vezet. Ezen (h) vonórúd mellső vége (i) párhuzamos vezetékben van ágyazva. A (k) csúszó» részre, mely a (h) vonórúddal van össze­kötve, a kocsi-fölhérc szöge van fölerő­sítve és ezzel az (1) fölhércre van be­akasztva. A fékszalag erős rúgóhatás alatt áll és pedig oly módon, hogy az a kocsi nyugalmi állapotában erősen odaszorul a féktárcsához. Ha már most az állatok a kocsit húzni kezdik, úgy a fék oldódik és a húzás ereje szerint kisebb vagy na­gyobb mértékben válik hatástalanná, illetve teljes mértékben kiiktáfcíatik. Lej­tőn való lefelé haladás alkalmával már most a fék azt a nagy előnyt nyújtja, hogy a fékezés önműködően szabályozó­éi ik. Ha pl. erős fékezés következik be, úgy az állatok a kocsit1 kissé meghúzni kénytelenek, amikor is a fékszölag meg­lazul, majd ismét megfeszül, ha a kocsi túl gyorsan kezd gördülni. Ez a folyamat önműködően ismétlődik az állatok kifej­tette minden változó húzásánál, amelyet az út kisebb vagy nagyobb esése idéz elík A (k) csúszórész rögzítésével a fék mű­ködésen kívül helyezhető. SlABADALM MÉWT. önműködően ható kocsifék, különösen teherkocsikhoz, jellemezve azáltal, hogy az erős rúgóhatás alatt álló fékr

Next

/
Thumbnails
Contents