72802. lajstromszámú szabadalom • Felső cipő

(Másrészt a (b) talp szegélyére van rászö-Igezve. . í ' A (b) talpra alul egy kinyúló, lénye-Igében háromszögkeresztmetszetü (h) ha­(rántléc van rászögezVe, melynek az a {rendeltetése, bogy a . talprész kopását 'csökkentbe és a jártás irányában Való (Csúszását meggátolja. SZABADALMI IGÉNYEK. ír • • . -|1. Fölső cipő, főleg táborban való hiaszr­> nálatra, jellemezve azáltal, hogy t szalnüavarkocsból való fölső- éSi egy darabban készült fasairok- és talprész­ből áll. 2. Az 1. alatti igényben védett fölső' cipő, jellemezve azáltal, hogy szalma­fonatból álló, göngyölhető láb szár­védővel van ellátva. 3. Az 1. alatti igényben védett fölső ( cipő, jellemezve azáltal, hogy a fölső­•• részre pl. impregnált sejtanyagbői vagy (efféléből való védőburkolat van feszítve. 4. Az 1. alatti igényben védett fölső cipő, jellemezve azáltal, hogy a fatalp. lényegében hároiraszögharántmetszetü; rászögezett hairántléccel van ellátva.. (t rajzlap melléklettel.) pmím «ííiii>ii i 'imiiín nvomoAm

Next

/
Thumbnails
Contents