72801. lajstromszámú szabadalom • Gyorsfőző

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. KIR MAGY. SZABADALMI M HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72801. szám. Il/h. OSZTÁLY. Gyorsfzőő. BALTÁS KÁROLY MŰSZAKI TISZTVISELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 december hó 21-ike. A találmány tárgya olyan gyorsfőző, amelyhez, ha azt p. o. fütétleíi főzökály­háira a főzőlíap szabaddá tett környílása fölé állítjuk, kellemetlen égésgázofkat ter­jesziő tüzelőanyagot iis használhatunk, anélkül hogy ezek a gázok terhünkre lennének. A gyorsfőző evégből úgy van berendezve, hogy belőle az égési térből fölfelé áramló gázok fönt ki nem szaba­dulhiaitnak. hanem innen egy gázkamrán vagy csatornán keresztül lefelé terelődve a gyorsfőző fenekén alkalmazóit nyílá­son hagyják el a gyorsfőzőt és pedig a főzőláp környílásáín a főzőkályhába, illetve annak kéményébe szállnak. Az új gyonsfőzőnek egy kivitleli alakját a mellékelt .rajz tünteti föl példa­képen. Az 1. ábra függőleges metszet, a 2. ábiá fölülnézet. Az ábrázolt kivitelű alak apróm dara­bolt szilárd tüzelőanyag, p. o. faszén használatára van szerkesztve. A külső (a) köpennyel koncentrikusan elrende­zett1 tölcséralakú (b) csésze belsejét a (c) rostély két részre osztja, amelyeik közül a fölső a tüzelőanyag fölvételére való, az alsó pedig légkamrát alkot, ameüy (d) csatornán a szabad levegővel közlekedik. Az alul nyitott (a) köpenyt fölül a rá­helyezett (e, f) karikák és a (g) nyílásra tetit főzőedény teljeslen elzárják. Ha tehát a gyorsfőzőt használatkor fűtetlen főző­kályha (h) főzőlapjának szabaddá tett (i) környíláséra állítjuk, akkor az (a) köpeny és (b) tölcsér között köröskörül szabadon maradó gázkamra a főző­kályha belsejével jut közlekedésbe, amely a (c) rostélyon égő tüzelöanyagtömelék­ből fölszálló égéstermékeket, miután azok a főzőedény fenekét és az (e, f) ka­rikákat súrolták, mlagába szívja. A le­vegő és égésgázok útját az 1. ábrán nyi­lak jelzik. A (d) csatornán és a légkamrán be­szívódó levegőt a körülterjedő gázkam­rában lefelé szálló gázok elő is melegí­tik. A (d) csatornb és a légkamra egyút­tal alágyujtásrla is alkalmas. A gyorisfőző szerketezté&beli részletei a találmány keretén belül a líegkülönfiélléibb módon változtathatók; lényeges csak a fölfelé áramló égésgázoknak lefelé tere>­íése, s a gycwisfőző fenéknyíláisán át a főzőkályhába Való elvezetése.

Next

/
Thumbnails
Contents