72797. lajstromszámú szabadalom • Bőrhulladékokból készült cipőtalp

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72797. szám. I/b. OSZTÁLY. Bőrhulladékokból készült cipőtalp. SZETLÁR EDE IPARMŰVÉSZ ÉS PEWNY ADOLF VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A. bejelentés napja 1916 szeptember hó 20-ika. A találmány tárgya bőrhulladékokból készült cipötalp, mely lényegében abban áll, -hogy egy vendégtalpra egész és fél parallelogramm alakuan kisajtolt tetszés szerinti nagyságú bördarabok vannak rá­ragasztva és egymással, valamint a ven­dégtalppal olykép szilárdan összekötve, hogy a bőrdarabok egy meg nem szakí­tott sima fölületet képeznék. Az ily mó­don készült lemezből a cipő talpalás ára vagy sarkalásárla sízolgáló alak kivágható és minden egyes parallelogramm a ci­pőre szögelhető úgy, hogy egy a cipővel szilárdan összekötött talpot kapunk. Mellékelt rajz 1. és 2. ábráján a ttelálmány szerinti talp fölülnézeté és keresztmetszete lát­ható. A bőrhulladékokból kisajtolt (a) pa­rallélogrammok egymáshoz illesztve és ragasztva a (b) vendégtalpra egy íietszés szerinti vízhatlan ragasztószerrel vannak ragasztva és egymás között, valamint a vendégtalppal (c) kapcsok révén Szilár­dan összekötve. Az ilymódon készült é9 egy egységes sima fölületet képező lemez ezen alakjában, vagy kivágott talp és sarokrész alakban kerül forgalomba. A talpnak a cipőre való szilárd megerősí­tése céljából minden egyes paraíMo­gmrnin szögelhető a cipőre. A talp sízéltei esetleg a cipő rámájára varrhatok. SZABADALMI IGÉNY. * Bőrhulladékokból készült cipőtalp, mely kisajtolt és egymáshoz illesztett egész és fél parallelogrammokból áll, azál­tal jellemezve, hogy az egyes paral­lelogrammök egymással és egy vjen­dégtalpra vannak ragasztva és egy­málsközött, Valamint a vendégtalppal szilárdan összekötve, mimellett az egyes paital! el ogrammok a cipőre külön-külön rászögelhetők. II njiUp melléklettel^ PALLA* FÍÉSZVEN Y TÁH8A«/U HYOHOÁM lUeAMWTWl

Next

/
Thumbnails
Contents