72795. lajstromszámú szabadalom • Libatömőkészülék

Megjelént 1918. évi október iio 7-éu. MAGY. ^ KIRi SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72795. szám X/e. OSZTÁLY Libatömőkészülék. MOLNÁR ARTÚR ÍRÓGÉPMÚSZERÉSZ PÉCSETT. A bejelentés napja 1915 december hó 15-ike. Jelen találmány tárgya libatömőkészü­lék, melyet egyszerűsége, olcsósága és biztos működése jellemeznek. Alkalma­zása mellett a liba vagy egyéb szárnya­sok tömés közben, meg nem fulladhat­nak. Jellemző tulajdonsága jelen tal'ál­mlánynak, hogy a táplálék síajat súlya folytán ömlik a madárnak bögyébe, mi­által a madár sokkal kevésbé szenved, mintha kényszer-erővel toljuk le a táplá­lékot, miért is jelen találmány mellett túltömések elő nem fordulhatnak. Jelen találmány kiválóan alkalmas arra, hogy a madarakait kukoriicadarával • tömjük, illetve tápláljuk, melyet a madár emésztő­szervei sokkal jobban használnak ki, úgy hogy a hízásra fogott madarak rohamo­san gyarapodnak. Mellékelt rajzon látható jelen talál­mány egyik példaképeni kiviteli alakja: 1. ábra a készüléknek nézetét, rész­béni metszetét, 2. ábra hasonló nézetet más munka­helyzetben, 3—4. ábrák metszeteket mutatnak 1. ábra A—B, illetve C—D vonalai Szerint. A készülék (d) csőből áll, melyet 1. ábrán látható módon olykép vezetünk be, a táplálandó madár csőnéb©, hogy az a légcső vön át nyúlva a nyelőcsőig ér. A (d) csőhöz (b) tartány csatlakozik, melynek alsó részén a (d) cső befelé ki van vágva, miáltal a (d') helyen a tar­tány tartalma a cső belsejébe juthat. A (d) csőben (f) orsó mozoghat el hossz­irányban. A (b') födő eltávolítása után a. (b) tartány eleséggel megtölthető. En­nek megtörténte után a (d) csövet a ma­dár csőrébe bevezetjük és egyik kezünk­kel a madár csőrét a (d) csőre rászorít­juk, miáltal az egész készüléket egyik kezünkkel tartjuk, míg másik kezünk szabadon marad. Ezután az (f) oTOÓt 2. ábra szerinti helyzetéből 1. ábra sze­rinti helyzetébe visszahúzzuk, mikor is a táplálék önsúlya folytán a (d) csőbe a (d') ves/öhelyen beomlik és a madár nyelőcsövébe, illetve bögyébe jut. Asze­rint, hogy többéi vagy kevésbé tartjuk ferdén a készüléket, szabályozhatjuk a tlapláiéik kiömlésének gyorsaságán. Amint a madár bögye megtelt, önműködően abbamarad a táplálék kiömléste és így túltömések elő nem fordulhatnak. Az (f) orsó arra szolgál, hogy egyfelől az ele­ségnek kiömlését meg lehessen szüntetni, másfelől pedig az esetben, ha az eleség a csőben megakadna, a torlódást az orsó 4

Next

/
Thumbnails
Contents