72793. lajstromszámú szabadalom • Kotrógépekhez való serlegmű

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. jjgjs Kia SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72793. szám. XV/e. OSZTÁLY­Kotrógépekhez való serlegmű. LISZOV ILLÉS FŐGÉPÉSZ MEZŐKOMÁROMBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 2-ika. Jelen találmány tárgya kotrógépekhez való serlegmű, melynek lényege, hogy úgy a serleget vezető csúsztatósin, mint az egyes serlegeket fölvevő csúsztató tartólemez U-alakuak és kéregöntvény­ből készülnek, szemben az eddig alkalma­zott acélfajtákkal. Ezáltal tartósabb és lényegesen olcsóbb berendezéshez ju­tunk. A serlegek által emelt anyag (föld, kavics, homok) nagy súlya folytán az egymáson csúszó acélrészek nagy mér­tékben elhasználódtak és igen gyakran szorultak kicserélésre, ami a jelien talál­mány alkalmazásával elkerülhető. Az egymásion csúszó részeken alkal­mazott csavarok vagy fülek az U-alakú szekrénybe helyezve egyszerűen körül­öntetnek. Ugyanezen elrendezés ugyanezen előny­nyel alkalmazható nemcsak kotrógépe*, serlegmüveinél, hanem mindenütt, hol egymáson csúszó, erősen terhelt szerke­zeti részek vannak. SZABADALMI IGÉNY. Kotrógépekhez való serlegmű, azáltal jellemezve, hogy úgy a serlegeket ve­zető csúsztatósin, mint az egyes ser­legeket fölvevő csúsztató tartóltemez U^alakuak és kéregöntvényből) készül­nek, úgy hogy e részek egymáson csúszva kopásnak nagyon ellenálló és olcsó berendezést adnak. PALIM IIÉWÍNrTÁMMA< HV IM Í ÁM

Next

/
Thumbnails
Contents