72792. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolókészülék kötőfékláncok és hasonlók számára

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. ^ KIR. I SZABADALMI . jSBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72792. szám. xx/d. OSZTÁLY. Kapcsolókészülék kötőfékláncok és hasonlók számára. KROHN FRIGYES GAZDÁSZ JERSBEKBEN (HOLSTEIN). A bejelentés napja. 1916 augusztus hó 24-ike. Jelen találmány tárgya kapcsolókészülék kötőfékláncok és hasonlók számára, mely az állat gyors bekötését és fölszabadítását teszi lehetővé. A találmány szerinti készülék egy tetszésszerinti helyen alkalmazható, illetve megerősíthető üreges hengeralaku testből áll, melyben rugó nyomása alatt álló orsó ide­oda mozoghat. Ezen orsó az üreges henger falában alkalmazott nyílást zár be, melybe miután az orsót visszatoltuk a kötőféklánc 4 golyóalaku végdarabja betolható, mire az orsó a reá ható rugóerő folytán a végdara­bot egy ugyancsak a henger falában kiké­pezett, a bedugásra való nyílás meghosz­szabbítását képező hasítékba némileg eltolja és egyidejűleg a bedugásra való nyilast elzárja. Ha a kapcsolatot meg akarjuk szüntetni, akkor az orsót a bedugónyilás szabaddátételéig visszatoljuk, mire a lánc végdarabja a kapcsolóból újból kivehető. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy peldaképeni kiviteli alakja van feltün­tetve. Az 1. ábra a kapcsolókészülék fölülné­zete, a 2. ábra annak hoszmetsszete és a 3. ábra keresztmetszete. A lemezalaku (a) kapcsolótest átmenő (b) furattal van ellátva, melyben a (c) orsó ide­oda mozoghat. A (d) lyukak a kapcsolótest megerősítésére, míg az (e) nyilás a kötőfék­lánc (f) végdarabjának behelyezésére szol­gál. Ezen végdarab az (e) nyílásba való be­dugása után a (c) orsó által a (h) rugónak utóbbira gyakorolt nyomása következtében a (g) hasítékba tolatik előre, mimellett az orsó egyidejűleg az (e) nyilást elzárja. A (h) rugó a kapcsolótest végén alkalmazott (i) csavarhoz támaszkodik, mely egyidejűleg arra is szolgál, hogy a rugó esetleges fenn­akadásoknál könnyen kivehető legyen. A (c) orsó mozgásának határolására utóbbi egy átmenő (k) pecekkel van ellátva, mely az (a) test (1) hasítékaikban van vezetve. Ezen (k) pecek egyúttal az orsó visszatolására is használható, ha a lánc végdarabját a kap­csolótestből ki akarjuk venni, illetve abba újból be akarjuk vezetni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kapcsolókészülék kötőfékláncok ós hason­lók számára, jellemezve egy tetszéssze­. rinti helyen megerősíthető üreges hen­geralaku (a) test által, melyben rugónyo­más alatt álló (c) orsó ide-oda mozoghat és melynek falában egy (e) nyilás hozzá­kapcsolódó (g) hasítékkal van kiképezve, melybe a kötőféklánc golyóalakú (f) vég-

Next

/
Thumbnails
Contents