72788. lajstromszámú szabadalom • Fatalpú lábbeli

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jjgg^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72788. szám. I/b. OSZTÁLY­Fatalpú lábbeli. GOLDSMANN MIKSA BANKHIVATALNOK ÉS TEIERLING JÁNOS ASZTALOSMESTER BRASSÓBAN. A 70523. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 julius hó 13-ika. A törzsszab a dal om tárgya fatalpú láb­beli, melyet az jellemez, hogy úgy a külső, mint a belső talp (talpbélés) a talpalaknak megfelelően hajlított fából állnak és úgy egymással, mint a szintén fából készült sarokkal csavarok, szögek, vagy effélék által vannak összekötve. Az ily módon kiképezett lábbelitalp a vele sízemben támasztott igényeknek a legtöbb esetben megfelel, egyes fanemek­nél azonban előfordul, hogy a külső és belső talpat összekötő csavarok a belső talp fáját megrepesztik. Ezért a jelén ta­lálmány értelmében a belső talpban annalk szabad fölületéről kiinduló, a talp­hoz harántirányú bemetszéseket képe­zünk ki, melyek a talpbélés vastagságá­nak csak egy részére terjednek, vagyis a belső talpat egymássál alul összefüggő harántmellékágra osztják. Ezen megosz­tás folytán a csavarok a belső talpat nem repesztik meg és ezenkívül a bemetszé­sek a talp hajlékonyságát is fokozzák. Minthogy továbbá azt is észleltük, hogy a külső talp a cipőorron könnyen bere­ped, a találmány értelmében a járótalp mellső részére patkóalakú merevítővasat erősítünk. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező lábbeli egy példakép vett fogana­tosítási alakja az 1. ábrán oldalnézetben, részben met­szetben és a 2. ábrán részleges alulnézetben van föl­tüntetve. A 3. ábrán egy változat látható. Ugyanúgy, mint a törzsszabadalom tárgyánál, az (a) külső talp (járótalp) a (b) belső talppal (talpbéléssel), illetve a (c) sarokkal a (d), illetve (e) csavarok útján van összekötve. A találmány értel­mében a (b) talpbélés a szabad fölületé­ről kiinduló harántirányű (f) bemetszé­sekkel van ellátva, melyek azonban a rajzból kivehető módon nem mennek a talpbélésen teljesen keresztül, úgy hogy a talpbélés ezen bevágások dacára is összefüggő egészet képez. A (d) .csavarok alatt célszerűen a (dl) alátétlemezek vannak elrendezve, me­lyek a fa repedését akadályozzák meg. Ezen alátétlemezek finomabb lábbelinél a talp síkjába vannak sülyesztve (1. ábra), míg közönségesebb lábbelinél (ba­kancsoknál) a talp fölülétén fekszenek. (3. ábra.)

Next

/
Thumbnails
Contents