72787. lajstromszámú szabadalom • Betétlap lábbeliek számára

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. gjW KIR SZABADALMI jggg' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72787. szám. I/b. OSZTÁLY. Betéttalp lábbeliek számára. INDUSTRIE-WERKE PAUSA FREITAG & SIGLING PAUSÁBAN. A bejelentés napja 1916 november hó 22-ike. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 15-ike. A jelen tallálmány tárgya betéttalp láb­bieliek számára, mely azáltal tűnik ki, hogy az izzadságot fölszívja és azonkívül a lábat úgy hideg és meleg, mint ned­vesség ellenében igen jól megvédi. Ezen talp két fölszívóképes papír­anyagból álló lapból van ösöszetéve, me­lyek között nyomtatópapír több rétege fölé helyezett vízáthatatlan lemez van el­rendezve. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítás! alakjában van föltün­tetve ós pedig az 1. ábrában fölülnézet­ben és 2. ábrában nagyobb léptékű ha­rántmietszetben. A talp alsó része az aránylag vastag és erős fölszívóképes papíranyagból álló (a) lap, mely fölött a {b) lemez van elrendelve, mely vízátha­tatlan anyagból, pl. olaj papírból vagy más, olajjal itatott anyagból áll. A (b) l'emez fölött nyomtatópapirnak több (c) rétege van elhelyezve ós ezen réteg fölött egy födőlap van elrendezve, mely ugyan­oly anyagból áltl, mint az (e) lap. Az (a) lap az alulról a lábbelibe be­hatoló nedvességet fölveszi, amikor is a (b) lemez megakadályozza, hogy az (a)> lapból a nedvesség fölfelé hatoljon. A (c) papirréteg jó szigetelést biztosít és a (d) lemez az izzadságot szívja föl. A talp a viseletben igen kellemes, amennyiben a lábhoz igen jól hozzásimul és annak puha alátét gyanánt szolgál. i SZABADALMI IGÉNY. r Betéttalp lábbeliek számára, jellemezve két, fölszívóképes papirmasszából álló (a, d) lap által, melyek között egy vízáthatatlan anyagból álló (b) lemez fölött több (c) réteg nyomtatópapir van elhelyezve. (1 rajzlap melléklettel.) MLLM RTWVÍWYTÍWI<U HVOUKÜA HW IIÍI

Next

/
Thumbnails
Contents