72781. lajstromszámú szabadalom • Nadrágszárfeszítő

Megjeleni 1918. evi október üó 7-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72781. szám. « VI/a. OSZTÁLY > Nadrágszárfeszítő. BERTA SÁNDOR TART. HADiNAGY B.-UJHELYEN. A bejelentés napja 1916 november hó 20-ike. Jelen találmány tárgya nadrágszár­feszítő, mely az eddig ezen célra hasz­nált gumi szalagot van hivatva pótolni és utóbbival szemben az anyag könnyű be­szerezhetősége miellett azzal az előnnyel is bír, hogy hordásnál nem látható, minthogy azt a nadrágszár eltakarja. Ezen oknál fogva nemcsaik mindennemű egyenruhához, hanem polgári ruhához is egyaránt használható. Lényegében a nadrágszárfeszítő a ci­pőre levehetöen ráerősített, villaalakú szabad végével a nadrágszár belső olda­lán lévő két gombba beakasztott Rcirbí­tett acéldrótból áll, mely rugialmiasisága­nál fogva a nadrágszárát állandóan meg­feszítve tartja. A 'találmány tárgyát képező nadrág­szárfeszítő a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetye* nevezetesen az 1. ábra a szerkeztet nézete fölszerelt állapotban, a 2. ábra a szerkezet oldalnézete az azt tartó cipő egy részének függélyes met­szetével, a - X ábra a nadrágszárfeszítő fölülnézete a cipő egy részének Vízszintes metszete­vel, a , 4. ábra a szerkezetnek a cipőre való megerősítő csavarja, végül az • >• ábra a szerkezeinek a cipőre való megerősítő lemeze nézetben. A nadrágsziárfeszítő a cipőhöz alkal­mazkodó haj lássál görbített (a) acéldrót­ból áll, melynek szabad (b) végei villá­alakuaik. Hátsó részén a drót a (c) acél­lemezen van fogviaitártva, mely a (d) cipő hátsó részén való rögzítése céljából a cipőbőrön is áthatoló (e) anyáscsavarok­kal van ellátva. A nadrágszár belső oldalán kétoldalt (f) gombok vaimak rávarrva. Használat alkalmával a cipőre szerelt (a) drót (b) villás végeit \b fakasztjuk az (f) nadrággombokba, úgy hogy hordás alkalmával a (g) nadrágszár állfandóan rugalmasan mégfeszül. Szlükség esetén a szerkezet az (e) csa­varok oldása ut! á! n a cipőről levehető. Az újra való fölerősítés igén könnyen és gyorsan eszközölhető.

Next

/
Thumbnails
Contents