72779. lajstromszámú szabadalom • Hajlékony fatalp

72779 ML szabadalmi leiíáshoz. Hajlékony fatalp. TURUL" CIPŐGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG TEMESVÁROTT. Fotolitogr. Klösz Gy. és fia Budapestén. Pallas-nyomda Badapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents