72777. lajstromszámú szabadalom • Eljrás keményített fehérnemű tisztítására

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72777. szám, XVHI/a. OSZTÁLY. Eljárás keményített fehérnemű tisztítására. SCHÜTZENDORF GUIDÓ OPERAÉNEKES BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 október hó 21-ike. A jelien taliálmálny tárgya oly eljárás, amely a szennyes, keményített fehet-­nemüe,knek, főként galléroknak, kéze­lőiknek, ingmelleknek stb. mosás, kelmé­nyítés és vasalás nélkül csupán egy paszta alkalmazásával való bárhányszoiri tisztítását teszi lehetővé, amely pasZta a fehérnemű keményítőrétegére, merevsé­gére és színéile nincs kedvezőtlen hatás­sal és azt nem (támadja meg. A tisztítás úgy történik, hogy egy hi­deg vízbe mártott és azután léföccsen­tett kis kefét niémi pasztával látunk el és a szennyes helyeket vagy az egész fehérnemű darabokat szakaszokban több­ször egymásután végigkeféTjük. Azután a föloldódott piszkot egy készen tartott vászonlappal, itatos papirraí vagy effélé­vel1 gyorsan letöröljük és p. fehérnemű darabot forró levegőn, pl. tűz közvetlent közelében stb. megszárítjuk, vagy pedig fekve hagyjuk, míg magától meg nem szárad. A pasztának a fehérnemű által föl nem vett száraz, fölső lerakodása puha fehér jkendőjvel vagy effélével ala­posan letöriendő. Az így kezeljt fehérnemű valamely is­meretes fényezőszerrel fényessé is te­hető. A paszta' előállítása legcélszerűbben a következő módon történik: Körülbelül 15% kalcináDt szódát és <5% dextrint vízben föloldunk lés állandó' kavarás közben 45% nátriumhikarbonát, 20% tisztított kréta és 15% zsírkő keve­rékét adjuk hozzá, mikre a ímassZált ki­erjedtai engedjük. Ennek befejeztével a kapott tisztító pasztát dobozokba töltjük Vagy kis tömböklrte vágjuk. A leírt eljárás mindenkinek lehetővé teszi, hogy keményített fehérneműjét néhány peric alatt legalább tiZszer egy­másután megtisztítsa, ami egyrészt költ­ségmegtakarítással, másfelől pedig a fe­hérnemű kímélésével jár. SZABADALMI IGÉNY. I Eljárás keményített fehérnemű tisztitá­sára, jellemezve azáltal', hogy la szeny­nyes fehérneműit mosás, kemiényítétí és vasalás nélkül oly pasztaMal keZelr jük, amelyet úgy kapunk, hogy kb. 15% (kaidnál! szódát és 5% dextrint vízben föloldunk, azután az oldathoz 45% nátriumbikarbonátot, 20% kré­tát és 15% Zsírkövet adunk és az egészet kierjedni engedjük. N&ASVÉMYTÁR6A*AO MWW BUUMWIM. t

Next

/
Thumbnails
Contents