72776. lajstromszámú szabadalom • Szerkezeti fal épületekhez

Megjelent 1918. évi október hó 7 -é n. MAGY. KIR SZABADALMI |j|||f fllVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72776. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Szerkezeti fal épületekhez. STRIFLER BÉLA MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 15-ike. A találmány tárgya oly szerkezeti fal épületekhez, amely ,szakkőmüvesek nél­kül, a tégla éis falazóhabaros fuvarozásá­nak mellőzésével, égeiteítt. tégláik allkál­mazáisa nélkül, épületeknek gyors és csekély költséggel való fölépítését teszi lehetővé, .emellett pedig úgy a kellő szi­lárdságot, mint a tekintélyes falvastagság folytán a jó hőszigetelést biztosítja. A találmány szerinti szerkezeti fallak derékszögű, négyszögalakú, legalább mintegy másfél tégla (45 cm.) falvastag­ságának megfelelő szélességű, merev, palló- vagy vasbetonkeretekből állának, amelyek nagy, pl. 30 kg./'om2 . nyomást meghaladó nyomással szárazon sajtolt földbrikettekkel Vannak habarcs alkal­mazása nélkül,, az egyes briketftrétégek egyszerű meglocsolása mellett kitöltve és kétoldalt bevakolva. Emellett egyedül a keretek képviselik a teherbíró szerkezeti ^észt, míg a' föld­brikettek csupán mint töltelékanyag sze­repelnek. A találmány szerinti Szerkezeti fal az ismert favázas téglafalaktól egyrészt a ferde átkötőgerendáik elhagyásában, más­réiszt a helyszínén . előállítható, .késsel vagy fűrésszel könnyen vágható föld­brikeltek alkalmazásában és hab!air|csr nélküli rakásában rejliik, úgy hogy a fa­lak (fölállítása, különösen vakológépek. alkalmazásánál, kőművesek nélkül, a tégla- és falázóhabarcs fuvarozásiának mellőzésével igein rövid idő alatt éls rendikívül csekély költtséggel végez­hető el. SZABADALMI IGÉNY. \ Szerkezeti fal épületekhez, melyét1 az jellemez, hogy derékszögű négyszög­alakú, legalább mintegy másfél tégla (45 óm.) falvastagságnak megfelelő szélességű, merev palló- Vagy vas­betonkieretből ál, ame'ly n|agy, (30 kg. pro cm2 1 , (pyomást meghaladó)' nyomással szárazon sajtolt földbiiket­tekkel van, az. egyes brLkeittré'tego* egyszerű meglocsolása mellett, ha­barcs alkalmazása nélkül1 kitöltve. 'MIM StUVtHYrÁneAfiÁS NYOMWL-A t

Next

/
Thumbnails
Contents