72768. lajstromszámú szabadalom • Gyönge áramú elektrolytikus áramirányító

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. -jW KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS • 72768. szám. / VII/j. OSZTÁLY Gyöngeáramú elektrolytikus áramirányító. JOH. KREMENEZKY CÉG BÉCSBEN. A. bejelentés napja 1917 augusztus hó 4-ike. A találmány szerinti, gyöngeáramú, főképen távíróáramokhoz szolgáló áram­irányító ösmert elrendezésű és kapcso­lású egy vagy több árarnirányító-cellábol áll^A találmány lényege abban áll, hogy az áramirányitó-cellák elsőrendű vezetők gyanánt vas- és aluminiumlemezeket, másodrendű vezető gyanánt, pedig fosz­forsav'nak (3—5%-os) vizes oldatát tar­talmazzák. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyát képező ily cellapár van vázlatosan föltüntetve, melyben az (Fe) vaselektró­dák és (Al) 'alumínium-elektródák ös­mert módon (a Graetz-féle kapcsolás .szerint) vannak kapcsolva. A váltakozóáiBim erőssége és feszült­sége szerint tetszőleges számú cellát kap­csolhatunk párhuzamosan. A találmány szerinti áramirányító fo­képen a távírás céljára alkalmas, mert egyszerű, olcsó, tartós és megbízható. SZABADALMI IGÉNY. Gyöngeáramú elektrolytikus áramirányító különösen távírócélokra, melyet az jellemez, hogy az ösmert módon kap­csolt cellák alumínium- és vaselektró­dál^at tartalmaznak elsőrendű vezető és vizes foszforsavoldatot másodrendű vezető gyanánt. (1 rajzlap melléklettel.) IF'ALLAA RÉ8ZVÉ*»TÁR8AÍI,C- ,'YOMDÁJA BUOMTSRTT*

Next

/
Thumbnails
Contents