72756. lajstromszámú szabadalom • Eljárás összetett anygalemezek előállítására

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |||» HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS * 72756. szám. XI/a. OSZTÁLY Eljárás összetett anyaglemezek előállítására. SPIERA HENRIK KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 október hó 17-ike. Jelen bejelentés tárgya eljárás összetett anyaglemezek előállítására, mely szerint egy vagy több anyagból természetes előállításuk által megadott hosszirányukban vagy ahhoz harántirányban szalagokat vágunk, azokat hossztengelyükhez 90 fokkal elforgatjuk, úgy hogy a metszési fölületek kerülnek fölszinre az egyes rétegeket azután ragasztás, szöge­zés, varrás vagy más megerősítési móddal ismét egyesítjük. Ily módon lehetővé válik egyes, ritkább vagy nehezebben megszerezhető anyagokból csak ép azon mennyiségnek elhasználása, mely az elérni szándékolt cél érdekeben föltétlenül szükséges és egyes kisebb részek­ből, esetleg hulladékból a szükségelt na­gyobb fölület is könnyű szerrel készíthető vékony lemezekből vagy hulladékból pedig a megkívánt vastag lemez állítható elő a szilárdság fokozása mellett. Az ilykép készített összetett anyagleme­zek sokkal nagyobb ellenállást fejtenek ki elhasználódás ellen, mint az eredeti állapot­ban meghagyott anyagok. A leginkább számba jövő anyagok: bőr, fa, kéregpapir szövet stb. és hulladékaik, 'melyekből mindenféle változatban lehet ily lemezeket előállítani. SZABADALMI JGÉNY. Eljárás összetett lemez előállítására, azáltal jellemezve, hogy egy vagy több anyag­ból természetes hosszirányukban vagy arra harántirányban szalagokat metszünk, azokat a hossztengely körül 90°-kal elfordítjuk, úgy hogy a metszési fölüle­tek fölszinre kerülnek és az egyes réte­geket végül ismert módon ismét egye­sítjük. 9 PALLAS RÉMVÍNY . AMABAG KVMOÁJA EUNANTTW*

Next

/
Thumbnails
Contents