72751. lajstromszámú szabadalom • Újítások váltótárcsákon

Az ,1. és 2. ábrán a váltótárcsa (a) homloklapja a (b) köpenyrésszel a hom­loklap peremeinek átkarimázása által van összekötve. A szokásos módon két­oldalt osuklóhüvelyekbe bedugott kihúz­ható peckek körül elforgatható és a nyíl­irány átváltása céljából megfordítható (c) homloklapon a szükséges csukló­hüvelyek csákozással és hajlítással van­nak kiképezve. Az (a) homlokfalban el­rendező jelző üjveg (d) vezetékei külön meghajlított darabokat képeznek, melyek a homoklap kicsákozott nyílásának (ab­lakok) visszahajlított peremeibe egysze­rűen be vannak tolva (2. ábra). A (b) homloklapokból szintén a nyílábrát léte­sítő szokásos nyílások vannak kicsákozva és a megmaradó szárnyak úgy vannak kettősen visszahajtva, hogy a jelző üveg számára ,való vezetékeket megkapjuk. Hasonló módon létesítjük az üvegvezeté­keket az ,(e) oldalajtón is az (í) szárnyak kicsákozasa ós kettős visszahajlítása által (4. ábra). A (g) kürtő külső köpenyét a belsőtől távoltarló (h) bordák, melyeket eddig a belső kürtőhengerre' ráhegesztettük, a belső henger anyagából vannak kisaj­tolva. A rajzon nem ábrázolt lámpa ru­galmas (i) rögzítőtalpán a hátsó és mellső ütközők szintén kizárólag hajlítással van­nak előállítva. Az 5. és 6. ábrán föltüntetett foganato­sítási alak a leírttól csak 'abban tér el, hogy az (a) homloklap a (b) köpennyel egy darabból van hajlítva. A fönt példakép kiemelt legfontosabb részeken kívül a váltótárcsia minden egyéb része is forrasztás nélkül készül. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Váltótárosa, azáltal jellemezve, hogy az összes részei forrasztás nélkül, ki­zárólag osákozás, hajlítás (sajtolás) és átkarimázás (karcolás) útján vannak kiképezve, illetve egymással össze­kötve. 2. Az 1. igényben védett váltótárcsa fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a nyílábra és az oldalajtó jelző­üvegvezetókei az ablaknyilasok men­tén a csákozásnál meghagyott szár­nyak kettős visszahBijlilása által van­nak kiképezve. 3. Az 1. igényben védett váltótárcsa fo­ganatosítási alakja, .azáltal jellemezve, hogy az (a) homlokláp (d) jelzőüveg­vezetékei külön darabokat képeznek és a homloklapból kicsákozott nyílás visszahajlított peremeibe vannak be­tolva. 4. Az 1. igényben védett váltótárcsa fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a belső kürtőhengernek a külső kürtőköpeny vezetésére szolgáló, szo­kásos toldatai a belső henger anyagá­ból ivanniak kisajtolva. (1 rajzlap melléklettel.) EALLAF RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMIÁJA BUDAPESTEN j

Next

/
Thumbnails
Contents