72746. lajstromszámú szabadalom • Áramleszedő elektromos vasútak részére

hossza irányéiban fekszenek és ez utóbbi­val össze vannak csavarodva. Ezíen cél­ból az első foganatosítási alaknál mind­egyik (3) záródarabhoz egy-egy (7) tol­dat van szögecselve, melyek belső szabad végeit a (6) rugókkal a (8) csavarok kö­tik össze, míg a második foganatosítási alaknál a rúgó a közvetlenül a (2) szén­tartóhoz szögecselt (9) hídrészen van megerősítve. Mindkét esetben a kétoldali elrendezett (6) rugók egyúttal a csúszó­darab és a csúszókengyel elektromos és mechanikus összeköttetését is képezik. Ezen elrendezés folytán a csúszódarab anélkül, hogy tengely és csapágypersgly útjan volna ágyazva, a kétoldalt alkal­mazott rúgók elfordulása közben hossz­tengelye körül elforoghait, miközben a rúgók a csúszódarabot a középhelyzetben törekszenek rögzíteni és nincs meg annak a veszélye, hogy az áramvezetés bárhol is megszakadjon. SZABADALMI IGÉSY. Áramleszedő elektromos vasutak részére, melynek esúszókengyele hossztengelye körül elforgatható csúszódarabbal van ellátva, azáltal jellemezve, hogy a csúszódarab és a csúszókengyel • elektromos és mechanikus összeköt­tetését minden további ágyazás kizá­rásával a csúszódarab hossza irányá­ban terjedő és elcsavarásra igénybe­vett rúgók létesítik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLU HÍWVÉMTÁWMÁE HVOMOÁJA HWIMI

Next

/
Thumbnails
Contents