72744. lajstromszámú szabadalom • Tükrös szteroszkóp

fölvétel képe a (TI) és (TII) tükrök se­gítségével (J2) helyzetbe. A két kép szubjektív egyesítése sztereolencsék révén történik. A kamra mellső fala alkotja a képtar­tót, mely a képek beltolására való ismert szerkezettel s a sztereolencsékkél van el­látva. A (TI) és (TI) .tükrök önmagukhoz párhuzamosan eltolhatók oly célból, hogy a képek níagyobb távolságra legye­nek beállíthatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tükrös sztereoiszkóp, azáltal jelle­mezve, hogy a tokban két tükörpárt alkotó négy síktükör van elhelyezve akkép, hogy a tükörpárok egyik tükre* a bal-, vagy jobboldali fölvételről ké­szült és a bal-, vagy jobboldali sztereó­lencse mellett elhelyezett fénykép felé hajlik, a tükörpárnak .másik tükre pedig ferdén van a sztereolencse mögé helyezlve a rendesnél nagyobb méretű sztereofölvételek nagy látószögű szem­lélésére. 2. Az 1. igényben védett tükrös szite­reoazkóp foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a (Tl, T2) és (TI, TII) tükörpárok tükrei közül a képek felé hajló (Tl, TI) tükrök önmaguk­hoz párhuzamosan eltolhatók a ké­pek nagyobb távolságra való beállí­tása céljából. (1 rajzlap melléklettel.) / PALLM NÉUVTNYTÁMUAS KYOBO<J»

Next

/
Thumbnails
Contents