72742. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kefék, seprők és effélék előállítására

ezeket részben vagy kizárólag hasított darabokká dolgozzuk föl és az ezek­ből előállított tetszőleges alakú köte­gekből tetszés szerinti fej fölhaszná­lásával keféket vagy seprőket készí­tünk. (1 rajzlap mellékletül.) >«ÍM ÜÉMVÍWVTAIW*** mai.*

Next

/
Thumbnails
Contents