72739. lajstromszámú szabadalom • Befúvószelep cseppfolyós tüzelőanyaggal hajtott elégési erőgépek számára

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72739. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Belúvószelep csöppfolyós tüzelőanyaggal hajtott elégési erőgépek számára. SCHNELLPRESSENFABRIK MÖDLING VORM. L. KAISER'S SÖHNE A.-G. BÉCS/M MÖDLINGBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 8-ika. Elsőbbsége 1916 május hó 30-ik&. A találmány tárgya befuvószelep csöpp­folyós tüzelőanyaggal üzemben tartott oly elégési erőgépeikhez, amelyeknél a tüzelőanyagot nagy mértékben összesürí­tett nyomólevegő fújja be a munkahen­gerbe, és abblan szétporlasztjia. A talál­mány tárgya főként nagy fordulatszám­mal járó gépekhez Van sZánva, amilye­nek pl. jármüvek üzeméhez szükségesek. Ezzel tüzelőanyagnak oly kényszerű szétosztását érjük el a befuvólevegő­áramra, ami a legnagyobb sebességnél is még mindig biztosan és egyenlétesen be­következik. A találmány abban áll, hogy a befuvó­levegőszelepen egy kiszorító-elem van elrendezve, amely a szelepnyitáisnál vala­mely mélyedésben vagy effélében össze­gyűlt tüzelőanyagba merül, s ezáltal annak egy bizonyos mennyiségét vékony rétegben vagy finom sugarak alakjában a befuvószelepből kilépő nyomólevegő­áram útjába hozza, hogy ilykép a tüzelő­anyagnak minél egyenletesebb szétosztá­sát érjük el a befuvcítt levegőre, s ennél­fogva a tüzelőanyagnak minél tökélete­sebb szétporlasztását. A rajzon ezt a szelepet a találmány szerinti többféle kiviteli alakjában Lát­juk. Az 1. ábrán a szelep függélyes metszete, a 2. ábrán egy részlet, a 3., 4. és 5. .ábrán pedig további kiviteli alakok vannak föltüntétve. t Az ábrázolt nyomószelep nem kény­szermendtüen vezérelt, hanem önműkö­dően nyílik, mihelyt a (2) szivattyúban (1. ábra) a nyomás az (1) munkahen­gerben uralkodó nyomást meghaladja, : azután pedig a (7) rúgó által záratik. A rúgófeszültiség változtatása által a szelep­nyitás időpontja szükség szerint beállitt­| hiattó. Ezen szelep mozgásált már most a j következő módon hasznosítjuk az egy munikatókethez szükséges tüzelőanyag­mennyiségnek a befuvólevegö-árlm út­jába való szállítására és szétosztására. A (6) nyomószelepen egy dugattyú­szerű (8) nyúlvány van; ez a kiszorító, I amely a (9) csészébe merül, amely utób­| biban a (10) furatori érkező tüzelőanyag összegyűl. A (9) csésze fölfelé egy (11) csőben folytatódik, amely a kiiszorítot , körülzárja olykép, hogy fölső fala és a ! kiszorító között csekélyke szabad tél; marad, úgy hogy a tüzelőanyag ezen át-

Next

/
Thumbnails
Contents