72732. lajstromszámú szabadalom • Kőlehúzó görgő precisiós henger köszörűgépekhez

Megjelent 1918. évi október lió 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72782. szám, XII/f. OSZTÁLY. Kőlehúzó görgő precíziós henger köszörűgépekhez. SAAL FERENC MŰVEZETŐ CSEPELEN. A bejelentés napja 1917 február hó 24-ike. Jelen találmány tárgya a precíziós hengerköszörülésnél a köszörüköVeknek szabályozása, lehúzása (élesítése) az eddig használatban lévő gyémánttal való leesztergálás helyett. Mellékelt rajzon 1. ábra egy kivitele metszetben lágy szemcséjű kövek részére, 2. ábra lágyszemcséj ü és nagy kerületi sebességgel bíró kövekhez, 3. ábra kemény szemcséjű és pagy ke­rületi sebességgel bíró kövekhez, 4. ábra egyik alkalmazási módját tün­teti föl. A kőlehúzó görgő áll: egy (1) burko­latban csapágyazott (2) tengelyből, melyre (3) acéllemez tárcsák 6—10 fok alatt a lehúzandó kő minőségéhez képest vannak (4) alátét és (5) anya segélyével fölerősítve és a külső fölületen hengere­sen megmunkálva. A készülék hosszát a tömeggyártásnál a megköszörülendő tárgy hossza után ké­szítjük el, hogy annak a befogása a csúcs­nyereg elállítása nélkül eszközölhető le­gyen. A készülék a csúcsnyereg közé lesz téve ós a forgásban lévő lehúzandó kö­szörükőhöz hozzá érintve, hogy a kő a görgőt magával vigye és a kerületi sebes­sége a kő kerületi sebességéi elérje. A görgő fölülete forgás' alkalmával tengely irányú hosszmozgást is végez, miáltal a kőfölületén a bedugult szemcseüregeket kitisztítja és a követ leesztergálja anél­kül, hogy a szemcsék élét elvenné. . A görgő acél lemez tárcsái a kő minő­ségéhez képest), vékonyabb vagy vasta­gabb lemezből készülnek, előbbeni eset­ben merevítésük miatt a lapjuk fölülete központ felé hullámosra készül, úgyszin­tén a tengelyek ágyazása is a köszörű­gépek szerkezete szerint váltakozó. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kőlehuzó görgő precíziós henger kö­szörűgépekhez, jellemezve azáltal, hogy tengelyére ferdén megadott szög alatt fölszerelt acéllemez tárcsák van­nak elhelyezve, úgy hogy ezen tár­csák forgás közben a köved érintke­zésben levő fölületen tengely irányú mozgást is végeznek. 2. Az 1. alatt igényelt kőlehuzó görgő egy foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a tárcsák a lehúzandó kő minőségéhez képest különféle vas­tagságban lesznek készítve.

Next

/
Thumbnails
Contents