72729. lajstromszámú szabadalom • Tengelycsapágy vasúti és közuti vasuti kocsikhoz

— 2 — golyós csapágyaknak a tengelyen való rögzítésére szolgál. A tárcsás (k, 1) golyós csapágy csupán az axiális nyomást és lö­kést veszi föl, amiket a sínek egyenetlen­ségei, kanyarokon és váltókon való el/ha­ladás idéznek elő, mimellett a két gyűrűs golyós csapágyrész kölcsönös eltolódás ellen védve, a golyóknak megszorulása viagy pedig törése ki van zárva. A kocsitengelyek üzem közben nem kopnak, mivel a csapágyak gyűrűi a ten­gellyel együtt forognak, tehát a tengely és a rajta ülő részek között semmi súr­lódás sem lép föl. Minthogy a tengely két végén egy-egy csapágy van elren­dezve és a (b) menesztök mindegyik csapágyra csak egyoldalasam hatnak, a tengely a kocsihoz viszonyítva csupán annyi eltolódást szenvedhet, mint aimteny­nyit a menesztőkhöz képest a játéktér megenged. Maga a csapágy a tengelyen egyáltalában nem tolódhatik el. Az (a) osapágytok az olaj betöltése céljából egy fölső (o) csavardugasszlal, az olaj kieresztésérte pedig egy alsó (p) csavardugasszal, továbbá a (c) födélben (q) osaviardugasszal elzárt ollaj állásmutató nyílással, valamint a hátfalon (r) olíaj tö<m Ítészei van el­látva. Azonkívül alsó részében az olaj számára (s) kamarával bír, amelyben az olaj fölszíne a tengelyfurat alatt Van. A mindenkor lent átvonuló golyók bele­merülnek az olajfürdőbe, amiáltal a go­lyók egész pályája bekenődik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tengelycsapágy vasúti és közúti vasúti kocsikhoz golyós ágyazásslal, azáltal jellemezve, hogy a (d) keréktengely az (a) csapágytokban két végén egy vagy többrészű, csupán a sugárirányú erő­ket fölvevő (f, g) gyűrűs golyós csap­ágyakban fut, axiális irányban pedig; (h, i, 1) tárcsás golyós cslapágyiak által van megtámasztva, amelyeik csak axiális igénybevételeket vesznek föl-2. Az 1. alaftt igényelt tengelycsapágy kivitele, azáltal jellemezve, hogy az (f, g) gyűrűs golyós csapágynak belső futógyürűi, valamint a tárcsás golyós csapágynak egyik tárcsája a tengely levékonyított (e) végén ülnek, amely­nek csavarmenetes toldatára csavarolt (m) anya az alátett (n) tárcsával azo­kat fogva tartja. 3. Az 1. és 2. alatt védett tengelycsapágy foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a csapágytokban a ten­gelyfurat alatt a kenőolaj számára egy (s) kamra van kiképezve, amelybe­a futógyűrünek mindenkor lent járó részei, illetőleg a mindenkor lent járó golyók megkenődnek. (1 rajzlap melléklettel.) t PALIM RÉSZVÉNY TAMMAO HYOMOAJA BU0APE8TE*

Next

/
Thumbnails
Contents