72729. lajstromszámú szabadalom • Tengelycsapágy vasúti és közuti vasuti kocsikhoz

Megjelent 1918. évi szeptem ber hó 4-én. MAGY. i ;q x ..JGÍYKKO! '5:í 'í3 ke :k\ SZABADALMI KIK HIVATAL A SZABADALMI LEI RAS 72729. $zám. V/b. OSZTÁLY Tengelycsapágy vasúti és közúti vasúti kocsikhoz. RUBCZYNSKI ULÁSZLÓ FŐMÉRNÖK LEMBERGBEN. A bejelentés napja 1917 májas hó 12-ike. Golyós csapágyaknak vasúti és közúti vasúti kocsiknál való alkalmazása eddig nem mutatkozott lehetségesnek, mivel a különösen kanyarokban és váltóknál föl­lépő erős axiális igénybevételek a golyók­nak és futógyűrüknek korai elkopását és törését idézik elő. Ennek a találmánynak tárgya vasuiti ós közúti vaisuti kocsikhoz való oly go­lyós tengelycsapágy, amelynél ezek a hát­rányok kiküszöböltetnek, amennyiben a keréktengely a két végén lévő csapágy­tokban egy-egy egy- vagy többrészű, csak a sugárirányú erőkjet fölvevő gyürüs go­lyós csapágyban fut és axiális irányban tárcsás golyós csapágyak által van meg­támasztva, amelyek csupán axiális erő­ket vesznek föl. A gyürüs golyós csap­ágyaknak külső futógyürüi emellett a csapágytokban axiális irányban eltolha­tók, míg a belső futógyürűk, valamint a tárcsás golyós csapágyaknak egyik tár­csái a tengelyen ülnek és helyzetükben a tengely végére alkalmazott anyacsavar és alátéttárcsa által vannak rögzítve. A futógyűrűkeit körülvevő csapágytok a tengelyfuriat alatt a kenőolaj számára egy kamarával van ellátva, amelyben a mindenkor lent levő golyók megmár­lódnak. Mellékelt rajzon a találmánybeli csap­ágy példaképem kiviteli alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán függőleges hosszmetszetben, a 2. ábrán pedig a fölső részen át vett vízszintes metszetben, részben föiülmé­zetben. Az (a) csapágytok a kocsi, a (b) me­nesztők és a hordrúgók szerkezetének megfelelően van kiképezve és elül egy (c) födéllel van lezárva, amely csavarok­kal, vagy más alkalmas módon van föl­erősítve. A (d) keréktengely a csapágy­tokba nyúló végén a levékonyítdtt (e) részen az (f) gyűrűs golyósosapágyaknak a csupán sugárirányú erők fölvételére szolgáló (g) golyókkal ellátott belső futó­gyűrűit viseli. A méreteikben és számuk­ban a föllépő igénybevételeknek megfe­lelően választott eZen gyűrűs golyós csap­ágyakon kívül, amelyek axiális irányban eltolhatók és csupán a tengelyen ülnek szorosan, még egy axiális nyomások föl­vételére szánt golyós csapágy talál alkal­mazást, amely két ,(h, i) gyűrűs tárcsáiból és egy (k) ketrecbe foglalt (1) golyókból áll; a két tárcsa közül az (i) szántén a levékonyított (e) tengelyvégen ül. A ten­gelyvégnek menetes toldatáila (n) alátét közbeiktatásával fölcsavarolt (m) anya a

Next

/
Thumbnails
Contents