72725. lajstromszámú szabadalom • Mágnesből álló ezen mágnes által vezérelt biztonsági kengyelekkel ellátott emelőberendezés

A berendezés működési módja a követ­kező: Az (a) mágnesnek pl. az 1. ábrán lát­tató helyzetben a terhet lé kell rakni. Ezen célból a (b) kölyüt és vele együtt az (a) „mágnest, valamint a (c) haránt­darabot a rajta ágyazott (d) görgőkkel együtt sülyesztjük. Eközben a (d) görgők az (e) kengyelek (e') lölülétein gördül­nék végig, miáltal a kengyelek kifelé szo­ríttatnák és szétnyílnak. Az elrendezés olyan, hogy amint az (a) mágnes az (e) kengyelek között áthatott, a (d) görgők az (e) kengyelek (e") fölületeire jutnak, úgy hogy a kengyelek saját súlyuk ha­tása alatt összecsukódni kezdenek, míg a 3. ábrán látható helyzetbe nem jutnak. Erre a mágnes a terhet lerakja, mire az emelöberendezést a tehérf öl vételi helyre szállítjuk, hogy újabb terhet lehessen fölvenni. Most a (b) kölyüt ismét föl­húzzuk. Eközben a (d) görgők előbb az (e") fölületeken gördülnek végig és az (e) kengyeleket ismét szétnyitják. Amint az (a) mágnes az (e) kengyelek fölé ért, a (d) görgők az (e') fölületekre jutnak, úgy hogy az (e) kengyelek összecsukódni kezderték. Az emelőberendezést ezután a teherlerakási helyre szállítjuk és a folya­mat újból kezdődik. Természetesen egy mágnes helyett több' is alkalmazható, valamint a kengyeleik vezérműve a találmány. lényegére nem. fontos.^ i; ' , SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Mágnesből álló, ezen mágnes által ve­zérelt biztonsági kengyelekkel ellátott emelőberendezés, azáltal jellemezve^ hogy a biztonsági kengyelek úgy a mágnes legmagasabb helyzetében (a fölemelt teher tovaszállítáSa közbén), mint legmélyebb helyzetében (a teher megfogása vagy lerakása közben), össze vannak csukva. 2. Az 1. igényben védett emelőberende» zés foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogv a biztonsági kengyelek a teher megfogása vagy lerakása köz­ben jelentékenyen szorosabban csu­kódnak össze, mint a fölemelt teher tovaszállííása közben. < (1 rajzlap melléklett©!.) »MLM KÉMvéWY TAMuAa N70MMJA •WDAPtt'PEft

Next

/
Thumbnails
Contents