72724. lajstromszámú szabadalom • Erőgéppel és villamos mótorral hajtott kettős rendszerű szántógép

szabályozni lehet az elektromos áraim­nak megfelelő ellenállás be-, illetve ki­kapcsolásával, ami az eketestek felindu­lása és megérkezése alkalmával nagy fontossággal bír. A mellékelt rajzon találmányunk tár­gyánajk két kiviteli alakja van vázlatosan fölülnézetben föltüntetve. A kötéldobok az 1. ábrán függélyes, a 2. ábrán vízszin­tes tengelyüek, egyébként a két szerke­zet azonos úgy, hogy elegendő lesz az 1. ábrán föltüntetett elrendezést részlete­sen leírni. Az (A, Al) vontatógépek mindegyike (M), illetve (Ml) erőgéppel, (T, TI) kö­téldobbal és (D, Dl) villamos motorral van fölszerelve. A rajz szerinti helyzet­ben az (S) kötélhez kötött (P) eke a fölső (A) gép fölé. halad. A kötelet az (A) gép (T) dobja húzza, melyet az (M) erőgép és (D) mótor együttesen forgat. Az utóbbit az (Al) gépen levő (Ml) erő­gép által dinamóként hajtott (Dl) mó­lorral gerjesztett és onnan a (K) kábelen átvezetett áram hajtja. Az ekének ellen­kező irányba való vontatásánál a két gép szerepet cserél. A kábel kifeszítésére vftgy föltekercselésére a gépek a (Z, Zl) dobokkal vannak ellátva. A 2. ábrán föl­tüntetett kiviteli alak leírása azonos a fönti vei azon különbséggel, hogy a nagy jelzőbetük helyébe kisbetűik teendők. SZABADALMI IGÉNY. Ekevontatógép két géppel való szántás^ hoz azáltal jellemezve, hogy a gép köitéldobjának hajtására erőgéppel és dinamó gyanánt is használható villa­mos motorral van fölszerelve oly cél­ból, hogy a nem vontató erőgép a hozzátartozó motort mint generátort hajtva áramot termeljen, mely a má­sik gépegység motorának meghajtá­sára, tehát a vontató erőgép támoga­tására szolgáljon. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents